Maandag 12 april

Wandel in de wijk. Het is koud en nat. Begin op het Stadhuis met het wekelijkse ‘secaba’-overleg met een aantal naaste medewerkers. Een deel sluit digitaal aan. Vandaag is het de laatste dag van bestuursadviseur Esther Theunissen. Dank haar voor het afgelopen half jaar dat ze mij terzijde stond en onderdeel uitmaakte van het team. Overhandig een bos bloemen. Vandaag is ook de eerste dag van bestuursadviseur Ingrid van der Heijden. Zij stelt zich voor aan het gezelschap. Opnieuw een verrijking voor het team. Begeef me naar de raadzaal. Bereid daar de vergadering voor van het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de Veiligheidsregio Haaglanden van morgenochtend. De vergadering van de lokale driehoek volgt. Zit hierna in de collegekamer de vergadering voor van de staf Veiligheid. Ondertussen laat de zon zich weer zien. Bel met ambtgenoot Marja van Bijsterveldt (Delft). Praat bij met Peter van Toor (juridische Zaken) en rond het middaguur met Wim Pot.

Heb een vergadering van de staf Bovenlokale Netwerken. Meteen door naar Zoetermeer. Doe onderweg een enkel moeizaam telefoontje. Wissel ervaringen uit met ambtgenoot Michel Bezuijen in zijn fraaie werkkamer in het Stadhuis aan het gelijknamige plein.

Bekijk de raadzaal en de omgeving van het stadshart.

Woon, onderweg naar Utrecht, als VNG-voorzitter een deel van de digitale vergadering van de Bestuurlijke Klankbordgroep COVID-19 bij. Neem aan het eind van de middag deel aan de vergadering van het Veiligheidsberaad in de Statenzaal van het provinciehuis aan de Archimedeslaan. Bel in de loop van de avond met ambtgenoot Astrid Nienhuis (Heemstede) en de wethouders Kavita Parbhudayal en Hilbert Bredemeijer.