Maandag 12 februari

Trek m’n zwembanen aan de Klatteweg. Ontvang om negen uur het team van naaste medewerkers op mijn werkkamer op het Stadhuis voor het ‘secaba-overleg’. Nemen de agenda van de afgelopen en komende week door. Zit de vergaderingen voor van de staf Veiligheid en de driehoek. De rest van de ochtend staat in het teken van een speciale bijeenkomst met de driehoeksleden, te weten ‘de Haagse cyberdialoog’. Een gesprek tussen de lokale veiligheidspartners, vitale bedrijven en de nationale overheid over het risico op digitale ontwrichting en de bestuurlijke dilemma’s die daaruit volgen. Generaal-majoor (b.d.) Koen Gijsbers, voormalig CIO van Defensie en IT & Cyber eindverantwoordelijke bij de NAVO, leidt de dialoog. Een voorrecht. Vanuit de vitale bedrijven nemen deel de algemeen directeur van Dunea Wim Drossaert, de CEO van Stedin Koen Bogers, dijkgraaf Hoogheemraadschap van Delfland Piet-Hein Daverveldt, CFO Haaglanden Medisch Centrum Martijn Wiesenekker, CEO HTM Jaap Bierman, bestuursvoorzitter ROC Mondriaan Hans Schutte en bestuursvoorzitter Universiteit Leiden Campus Den Haag Erwin Muller. Politiechef Karin Krukkert, hoofdofficier van Justitie Margreet Fröberg, brandweercommandant Esther Lieben en directeur Veiligheid Herke Elbers zijn er namens de veiligheidspartners. Hester Somsen, directeur Cybersecurity van de NCTV, is er voor de landelijke blik. Het gesprek is open en leerzaam. Spreken af voor de zomer nogmaals in dit gezelschap samen te komen.

Zit om half één een ingelaste vergadering van de vierhoek (driehoek met NCTV) voor. Op de gang staan wat broodjes, fruit, vruchtensappen en melk klaar. Het is zelfservice. Spreek aansluitend op mijn werkkamer met directeur Middelen Ward van Miltenburg en directeur Bedrijfsvoering Evert Peereboom over de voorbereiding van de gemeentelijke begroting.

Breng rond twee uur ’s middags een werkbezoek aan het ‘Human Rights Space’ aan de Riviervismarkt. De bestuursleden van het Nederlands Helsinki Comittee (NHC) Piet de Klerk, Kees van Rij, Joeri Buhrer Tavanier, Mariska Baaij en Eric Rijnders ontvangen mij allervriendelijkst. Zij vertellen over hun werkzaamheden. Al sinds de jaren zeventig zet de ngo zich in voor mensenrechten en het versterken van de rechtstaat en democratie. Zowel in Europa als in Centraal-Aziatische landen die deelnemen aan de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Word bijgepraat over de programma’s van NHC, waaronder de indrukwekkende ‘Rule of Law’-training die zij – in samenwerking met vele lokale partners in de stad – aanbieden voor medewerkers uit Oost-Europa. Inspirerend om te luisteren naar wat hen motiveert om zich in te zetten voor meer rechtvaardige samenlevingen.

Zit om half vier, terug op het Stadhuis in de collegekamer, de vergadering voor van het dagelijks bestuur van de MRDH. De hooggeleerde Caspar van den Berg en zijn collega’s Sam Huberts en Laurens Vellekoop van Berenschot praten ons bij over de voorziene evaluatie van onze metropoolregio.

Ontmoette tijdens het afgelopen Prinses van Oranje Concert een aantal leden van het Haags Matrozenkoor. Ben als burgemeester beschermheer van het koor. Woon aan het eind van de middag op uitnodiging van voorzitter Mirella Brakke-Overbeek de wekelijkse repetitiemiddag in de Kloosterkerk bij. Mirella, medebestuurslid Wil van Nunen en dirigent Peter van Leeuw begroeten mij bij de ingang van de kerk. Maak kennis met enkele ‘matrozen’ en woon de repetitie van de opleidingsklas onder leiding van Micha bij. De jongens en één meisje bereiden zich voor op de Johannes-Passion en dat gebeurt zin voor zin. Prachtig om te zien hoe serieus de kinderen hiermee bezig zijn. En het zijn zeker niet de makkelijkste teksten. Bezoek in de kelder een gedeelte van de Solfège-les, een methode die je leert vanaf bladmuziek te lezen en te zingen. Leander geeft op zeer energieke wijze les. Luister vervolgens naar de concertklas onder leiding van dirigent Peter. Klinkt prachtig door de gehele Kloosterkerk. Mag aan het eind van mijn bezoek het spreekwoordelijke stokje van Peter overnemen en het koor dirigeren bij Yesterday van The Beatles. Doe mijn best, maar het valt niet mee. Leuk bezoek.

Neem vrolijk afscheid van dit in 1928 opgerichte koor.

Begeef me aan het begin van de avond richting Utrecht. Bereid onderweg via MS Teams met gemeentesecretaris Ilma Merx de agenda voor van de collegevergadering van morgenochtend. Spreek op uitnodiging van fractievoorzitter Marijn de Pagter met de leden van de Utrechtse gemeenteraadsfractie van de VVD. Goed om samen met Marijn, Tess, Mariam, Gertjan en commissielid Jelle te ontmoeten (gemeenteraadslid Margreet is verhinderd). Plaats van handeling is Van Wegen aan de Lange Koestraat. Niek Veerman is en blijft een geweldige gastheer. Breng ten slotte op uitnodiging van Heleen Jeremiasse en Won Yip in Majestic aan de Dam in Amsterdam een bezoek aan een bijeenkomst in het kader van ‘Chinese New Year, the Year of the Dragon’. Begroet een groot aantal goede bekenden.

Werk onderweg terug aan de inhoud van de stukken uit de loodgieterstas.