Maandag 13 december

Fiets heen en weer naar het zwembad. Heb uitvoerig telefonisch overleg met Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG. Fiets richting het Stadhuis. Aldaar begint de (werk)dag met een terug- en vooruitblik op de afgelopen en komende weken met naaste medewerkers in het zogeheten Secaba overleg, gevolgd door vergaderingen van de staf veiligheid en de driehoek met de politie en het OM. Districtschef van de politie Benjamin informeert de driehoek over de actualiteit. Raoul Nanhekhan (NCTV) en Ludger Brummelaar (chef Militaire Huis) zijn te gast. Premier Mark Rutte belt, net als directeur Publieke Gezondheid (DPG) Annette de Boer. Praat rond het middaguur bij met raadsgriffier Lilianne Blankwaard en neem een paar videoboodschappen op in het kader van de komende feestdagen.

Ontvang de journalist Elfanie Toe Laer van het Financieele Dagblad. Vorige week zaterdag was zij aanwezig bij mijn wijkbezoek aan Laak. Spreken over het burgemeesterschap in coronatijd, de kennismaking met de stad en over polarisatie en verbinding. En marge halen we ook herinneringen op aan de inaugural flight begin april 2013 naar het Japanse Fukuoka en de wandeling door het Peacepark in Nagasaki samen met haar collega’s Iñaki Oñorbe Genovesi (Volkskrant), de Italiaanse journaliste Paola Mighetto en Joost Ruempol. Begeef me in de loop van de middag op de fiets naar huis. Begroet op het voorplein op weg naar de fietsenkelder goede bekende en voormalige ambassadeur Flip de Heer (hij was actief in Tokio en Stockholm). Hij maakt het goed. Leuk hem te zien.

Praat vanuit mijn werkkamer thuis online bij met achtereenvolgens de bestuursadviseurs Bernadette en Sjoukje, chef kabinet Eline en hoofd juridische zaken Peter van Toor, en neem langs digitale weg deel aan een (thematische) vergadering van het veiligheidsberaad waar Kim Putters (directeur Sociaal Cultureel Planbureau) (SCP) een inleiding verzorgt. Hij spreekt over de geleerde lessen tijdens de coronacrisis met het oog op middellange en lange termijn. Zit de vergadering voor van de InterBestuurlijke klankbordgroep Covid-19 van de VNG. Heb aan het begin van de avond opnieuw een vergadering van het Veiligheidsberaad.

Bel met m’n ouders. Tenslotte volgt later op de avond nog een overleg met de gemeentesecretaris en een paar naaste medewerkers in verband met de komende vergaderingen van de gemeenteraad.