Maandag 13 februari

Ga op uitnodiging van Jacco Helmink even voor zessen zwemmen in de Max Health Club aan de Klatteweg. Het tijdstip is aantrekkelijk.

Start om negen uur op het Stadhuis met het wekelijkse overleg (secaba geheten) met een aantal naaste medewerkers. Blikken terug op de afgelopen week en bespreken een aantal actualiteiten. Het is voor waarnemend bestuursadviseur Lars het laatste secaba.

Vergaderingen van de staf Veiligheid en de driehoek volgen. Praat bij met Chris Schaapman, de directeur van het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest. Ook goed om oud-collega Jacqueline Verbeek uit Zeist weer eens te zien en te spreken. Jacqueline is inmiddels werkzaam bij TNO.

Heb aan het begin van de middag telefonisch overleg met Marja Wagenaar, voorzitter van de Stichting Machiavelli. Maak daarna (nader) kennis met Diana Khader, teammanager van een deel van de schoonmakers op het Spui. Dat zijn de helden die er iedere dag weer zijn om het Stadhuis zo schoon mogelijk te houden voor alle volksvertegenwoordigers, bestuurders, medewerkers en bezoekers. Diana vertelt met enthousiasme over haar werk en haar collega’s, toch gaat ze binnenkort iets anders doen. Leuk mens. Heb daarna in de collegekamer een overleg met wethouder Robert van Asten en Anja de Bruin en René van Eck van de politie.

Neem aan het eind van de middag – vanuit huis via MS Teams en later via Webex – deel aan een vergadering van het Strategisch Beraad Veiligheid, samen met de ministers Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) en Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Aan het begin van de avond volgt via MS Teams een overleg met de gemeentesecretaris.

Woon ten slotte via MS Teams de tweede bijeenkomst bij van de Denktank Nederland 2040. Zeer de moeite waard.

Bel met wethouder Robert van Asten en met Alfred Vos van Volker Wessels.