Maandag 13 juli

Zonnig begin van de week. Ochtendwandel in de wijk. Begin de dag op het Stadhuis met het wekelijkse overleg met een paar naaste medewerkers: Marjolein (kabinet), Jan (woordvoerder), de bestuursadviseurs Bernadette, Marja en Sander en Melenie (secretariaat). Spreken de vorige en komende week door. Het is de laatste week voordat voor de gemeenteraad het zomerreces begint.

Loop naar de andere kant van het Stadhuis. Heb in de raadszaal driehoeksvergadering met plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie Marjolein Hoogland en plaatsvervangend chef van de politie Paul Entken. Dit keer schuift districtschef Anil Soerdjbalie aan.

Aansluitend overleg met directeur veiligheid Hans van der Vet en Esther Lieben (commandant brandweer). Bespreken een aantal actualiteiten en bereiden het Veiligheidsberaad van vanavond voor. Ontvang in de ‘serie’ (nadere) kennismakingsgesprekken met de wethouders, vandaag wethouder Robert van Asten op mijn kamer. Na ons gesprek sluit wethouder Bert van Alphen aan voor een overleg over een gezamenlijk dossier. Bestuursadviseur Bernadette is ook aanwezig. Verhuis voor deze vergadering naar de nabijgelegen collegekamer om voldoende afstand te kunnen houden.

Maak (nader) kennis met Jeroen de Veth, manager van het team woordvoering. Jeroen is aanwezig tijdens de collegevergadering morgen. Goed om even bij te praten.  Griffier Lilianne Blankwaard-Rombouts bespreekt met mij de gemeenteraadsvergadering van morgen- en overmorgenavond. Waardeer haar steun en begeleiding de afgelopen dagen. Belangrijk om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. De inhoudelijke voorbereiding op het gemeenteraadsdebat over veiligheid met de bestuursadviseurs Bernadette en Sander en woordvoerder Jan volgt.

Woon aan het eind van de dag de vergadering van het presidium in de collegekamer bij. Griffier Lilianne en haar collega Veronie zijn ook aanwezig. Zit tenslotte in de raadzaal een (uitgebreide) vergadering van het fractievoorzittersoverleg voor. Fikse première. Van alles komt – op weg naar de gemeenteraad van morgenavond – aan de orde. Aansluitend meteen door naar het provinciehuis aan de Archimedeslaan in Utrecht voor een vergadering van het Veiligheidsberaad. Neem als (nu nog plaatsvervangend) voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden in de Statenzaal aan het beraad deel. Gebruik tussen de bedrijven door het avondeten samen met mijn ambtgenoten. De vergadering duurt helaas langer dan ik had verwacht. Het is niet anders. Ga, terug thuis, meteen naar bed. Heb me weleens beter gevoeld.