Maandag 14 augustus

Ga zwemmen. Stap tegen achten op de fiets richting het Stadhuis. Heb zoals altijd op maandagochtend overleg (‘secaba’ geheten) met het team naaste medewerkers. De zomervakantieperiode is bijna voorbij. Een aantal medewerkers is weer aanwezig. Gezellig. Mijn agenda zit zoals gebruikelijk gewoon weer vol. Neem alle aandachtspunten met de medewerkers door. Praat bij met gemeenteraadslid Mairan Sewtahal (PvdA).

Mairan brengt een aantal zaken onder mijn aandacht en we spreken over het raadswerk in het algemeen. Zit aansluitend aan het eind van de ochtend de vergadering van de staf Veiligheid voor. Doe ’s middags wandelend vanuit het Stadhuis een boodschap bij Nespresso en bij P.W. Akkerman in de Passage. Zie, terug op het Stadhuis, dat meneer Ary, Melenie van het bestuurssecretariaat en plv. kamerbewaarder RenĂ© zich ontfermen over de inrichting van de (nieuwe) vitrinekast. In deze kast staan allerlei geschenken aan het gemeentebestuur uitgestald. Groet tussen de bedrijven door locoburgemeester Robert van Asten en wethouder Saskia Bruines. Paul Verhoeff (directie Veiligheid) komt langs in verband met de vergunning voor ADO Den Haag. Ga voort met de opruimklus waarmee ik aan het begin van het raadsreces begon.

Vanmiddag geeft verkenner Arie Slob de dertien fractievoorzitters en de media een toelichting op zijn advies. Eerder dit weekend (en vanochtend definitief) heb ik in verband hiermee aan het eind van de middag de fractievoorzitters in een extra fractievoorzittersoverleg (FVO) bijeengeroepen. Daarmee is het FVO in staat om snel tot besluitvorming te komen over het advies. De fractievoorzitters zijn eensgezind in het feit dat snelheid geboden is en besluiten Arie Slob te vragen zijn verkenning langs de lijn van zijn twee aanbevelingen voort te zetten. Bel met Arie Slob. Hij is bereid de klus op zich te nemen. Informeer aansluitend de gemeenteraad en de media over de besluitvorming in het FVO. Praat na afloop op mijn werkkamer bij met de raadsgriffier, de gemeentesecretaris en de directeur Bestuurszaken. Fiets aan het begin van de avond naar huis. Bel met m’n moeder in Edam. Heb in de loop van de avond via MS Teams een uitvoerig overleg met verkenner Arie Slob.