Maandag 14 februari

Het is Valentijnsdag. Fiets heen en weer naar het zwembad. Trap op kantoor de werkweek af met het ‘secaba’ overleg, waarin we zoals elke week terugkijken op de vorige en vooruitkijken naar de komende week. Een vergadering van de staf veiligheid volgt. Enrique Alonso van het team horeca praat ons bij over een aantal stukken die naar de gemeenteraad gaan. Loop naar de raadzaal voor de wekelijkse vergadering van de lokale driehoek. Het is niet dat we elkaar niet gesproken hebben afgelopen weekend. Toch vergt de lange termijn ook aandacht. Eerst schuift wethouder Arjen Kapteijns aan. Spreken daarna in aanwezigheid van Yousseff van de belastingdienst, Martijn van het RIEC en Pepijn en Machteld (directie veiligheid) over het thema ondermijning. Relevant onderwerp.

De medewerkers Anneke, Bastiaan, Wilma en Richard komen langs in de collegekamer om mij bij te praten over een concept van de zogenaamde ‘Staat van de Stad’ voor zover het gaat om het onderdeel Openbare Orde en Veiligheid. Loop richting het Atrium. Neem hier samen met Iris van Starsound Productions een filmpje op. Verwelkom de deelnemers aan het VSG congres in sportstad Den Haag.

Praat, terug op mijn werkkamer, rond het middaguur bij met de medewerker die is betrokken bij de organisatie van de Invictus Games. De Games vinden plaats van 16 tot en met 22 april na tweemaal te zijn uitgesteld. Locatie van het evenement is het Zuiderpark. De Invictus (betekent onoverwonnen) Games is een internationaal sportevenement voor fysiek of mentaal gewonde militairen. De Invictus Games gebruikt de kracht van sport om herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te genereren voor hen die hun land dienen of gediend hebben. Heb telefonisch overleg met projectmanager Jessie Post (VNG International).

Neem ’s middags in onze raadzaal deel aan het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie met de tien regioburgemeesters en minister Dilan Yeşilgöz, gevolgd door het Strategisch Beraad Veiligheid. Hierbij schuift ook Hanke Bruins Slot aan als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Praat na afloop op mijn werkkamer samen met ambtgenoot Hubert Bruls (Nijmegen) informeel bij met diezelfde Hanke. Aan het begin van de avond meteen door naar het extra veiligheidsberaad in het provinciehuis in Utrecht. Heb onderweg telefonisch overleg met ambtgenoot Martijn Vroom (Krimpen aan de IJssel), m’n dochter, woordvoerder Jan en broer Koos. Eindeloze ‘vergaderdag’ zit erop. Het regent.