Maandag 14 maart

Fiets naar het zwembad en weer terug. Op het Stadhuis heb ik de wekelijkse staf met naaste medewerkers gevolgd door de vergadering van de driehoek met het openbaar ministerie en de politie. Tolga Koklu vervangt politiechef Paul van Musscher die met vakantie is. Maak kennis met Cynthia Chotoe die tijdelijk op het bestuurssecretariaat komt werken. Wandel naar de elfde verdieping (‘de Haagse lobby’) voor een Tabletop bijeenkomst van de driehoek met de voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp, kamergriffier Simone Roos en het crisisteam van de Tweede Kamer. Krijgen aan de hand van een aantal casus een dilemmasessie. Nuttige bijeenkomst. Zit aan het begin van de middag de vergadering voor van de staf veiligheid.

De rest van de middag staat bijna geheel in het teken van de afscheidsbijeenkomst van mijn recent overleden ambtsvoorganger Ad Havermans. Fiets daartoe naar de Heilige Antonius Abtkerk (aan de Scheveningseweg). Bij de ingang condoleer ik Greetje Havermans met het overlijden van haar echtgenoot en de dochters Karolien, Lisette en Susan en zoon Ad-Jan met het overlijden van hun vader. Zit in de bomvolle kerk naast twee andere ambtsvoorgangers, Wim Deetman en Jozias van Aartsen. Draag met een toespraak bij aan de uitvoerige Eucharistieviering. Krijg na afloop van Susan een fraai vlinderstrikje uit de collectie van haar vader ten geschenke. Wat een ontzettend lief gebaar.

Begroet na afloop mgr Ad van Luyn, bisschop-emeritus van Rotterdam en vandaag de celebrant van dienst. Fiets naar huis. Neem aan het begin van de middag deel aan een online overleg van de burgemeesters van de G4 met de ambtgenoten Koen Schuiling (Groningen) en John Jorritsma (Eindhoven). Neem op uitnodiging van redacteur Joppe Varkevisser deel aan een digitale vragensessie voor NU.nl over de gemeenteraadsverkiezingen. Bestuursassistent Naut Kool staat me bij. Woon tenslotte via MS Teams de ingelaste vergadering van het veiligheidsberaad bij. Koppel het besprokene terug aan de directie van de veiligheidsregio Haaglanden. Goede bekende Cees van den Oosten belt over een actualiteit.