Maandag 14 september

Wandel, zoals bijna iedere ochtend, in alle vroegte door de wijk. Het is al warm. Begin de werkdag op het Stadhuis met mijn ‘secaba’. Een overleg met een paar naaste medewerkers. Bestuursadviseur Denis Vink neemt voor de eerste keer deel. Zet namens alle aanwezigen Theresa (communicatie) in het zonnetje. Theresa – inmiddels mevrouw Polman geheten – trad recent in het huwelijk met Tim. Vandaar.  Gaan over tot de orde van de dag en bespreken de actualiteiten de vorige en deze week. Morgen is het de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. Vanwege de coronamaatregelen zal de dag deze keer geheel anders verlopen dan in vorige jaren. Op woensdag nóg een belangrijk moment: de vergadering van de gemeenteraad waarin alle vijftien fracties hun algemene beschouwingen houden over de begroting 2021 en het afscheid van wethouder Boudewijn Revis en de benoeming van een nieuwe wethouder (Anne Mulder is gekandideerd) staan geagendeerd.

Heb aansluitend in de raadzaal het Regionaal voorbereidend bestuurlijk overleg COVID-19. Operationeel leider Camille en Directeur Publieke Gezondheid Annette praten ons bij. De  wekelijkse vergadering van de driehoek volgt, net als – in de collegekamer – de wekelijkse vergadering van de staf Veiligheid. Woon aan het begin van de middag in de Statenzaal van het provinciehuis in Utrecht een vergadering van het Veiligheidsberaad bij. Ferdinand Grapperhaus, de minister van Justitie en Veiligheid, is vandaag te gast. Praat na afloop bij met m’n ambtgenoten Peter den Oudsten, Ahmed Aboutaleb, John Jorritsma en Koen Schuiling. Maak onderweg terug naar Den Haag in een videogesprek (nader) kennis met bestuursadviseur Esther Teunissen. Gebruik in de kas van Villa Ockenburgh aan de Monsterseweg ter gelegenheid van het aanstaande vertrek van wethouder Boudewijn Revis samen met de wethouders het avondeten. De villa is prachtig gerenoveerd. Stichtingsvoorzitter Petra Brekelmans vertelt er – terecht – met veel trots over. Heb, terug thuis, telefonisch overleg met Ferd Grapperhaus.