Maandag 15 april

Begin de week met een zwembeurt aan de Klatteweg. Start op het Stadhuis met het secaba-overleg. Neem met de naaste medewerkers de agenda van de vorige en de komende week door. Spreek met directeur Veiligheid Herke en brandweercommandant Esther over strandveiligheid. Zit de wekelijkse vergadering van de staf Veiligheid voor. Er staat veel op de agenda. De vergadering van de driehoek van vanochtend valt uiteen in twee delen. Een deel is ‘gewoon’, het tweede deel heeft het karakter van een vierhoek. Pieter Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), is namelijk te gast.

Ontvang, samen met raadsgriffier Lilianne, Sabine van Zuydam en Christian Schut van Necker. Spreken over de voorbereiding van een integriteitsprotocol voor de gemeenteraad. Geef een interview aan Peter Groenendijk (politiek verslaggever bij het AD). Onderwerp: ambtgenoot Ahmed Aboutaleb (Rotterdam). Peter schrijft een boek over Ahmed. Vandaar.

Draag aan het begin van de middag bij aan de uitreiking van het 50.000e boek van de stichting Ieder Kind een Eigen Boek. Doe dat in basisschool De Jonge Wereld in de Den Helderstraat. Directeur Lisanne Harteloh doet me in- en uitgeleide. Maak kennis met de stichtingsbestuursleden Lesley, Siam en Irene en de vrijwilligers Nino, Marijke en Alfred. Wijkagent Joyce Leidelmeijer is er ook. Drie hulpagenten staan Joyce bij. Als Joyce binnenkomt zingen de aanwezige kinderen het liedje ’Daar komt de politie aan’. Toepasselijk. Spreek de leerlingen uit de groepen drie en vier kort toe en overhandig dan het speciale 50.000e exemplaar van het boek ‘De gestolen beker’, met tekst van John Bedini en illustraties van Peggy Vastbinder, aan leerling Riley Ruijfrok. Ze is er blij mee. Het boek vertelt een spannend verhaal over een gestolen beker. De Vincentiusvereniging Den Haag heeft de boekjes gesponsord. Top. Het is een mooi persoonlijk cadeau. Krijg bij mijn afscheid ook een exemplaar overhandigd.

Praat, terug op het Stadhuis, in de collegekamer samen met mijn bestuursadviseurs bij met de voorzitter van de gemeenteraadscommissie Bestuur Robin Smit en met Carla van der Woude en Mehmet Yücel van het secretariaat van de commissie. Plezierig overleg. Woon de vergadering van de staf Burgerzaken bij. Directeur Publiekszaken René van Kuilenburg zit de vergadering voor.

Breng aan het eind van de middag aan de Pompstationsweg in Scheveningen een werkbezoek aan de Penitentiaire Inrichting (PI) Haaglanden. Buiten stormt en regent het inmiddels. Vestigingsdirecteur Nathalie Tonnon nodigde me uit (zelf is ze helaas wegens ziekte verhinderd). Directeur Veiligheid Herke en bestuursadviseur Nathalie vergezellen me. Directeur zorg en behandeling Sabine Roza en Johan van Bale (belast met de veiligheid van de PI) ontvangen ons. De PI Haaglanden is landelijk gezien een ‘speciale’ PI, alleen bedoeld voor gedetineerden die een somatische of psychische zorgbehoefte hebben. Alles is daarop ingericht: van de cellen en gangen tot het personeel. Na een gesprek over de werkzaamheden maken we een ronde over het terrein en door de gebouwen. Krijg een kijkje in het nieuw gebouwde cellencomplex dat nog in gebruik moet worden genomen. Indrukwekkend allemaal. Spreek mijn bewondering uit voor het werk van de medewerkers.

Ontmoet aan het eind van het werkbezoek Robert Hughan. Robert is naast zijn werk bij de PI filmmaker en cameraman. Hij brengt zijn nieuwste project ‘Groene stad achter de duinen’ bij mij onder de aandacht. Hij toont een prachtig introfilmpje. Neem afscheid van Sabine en Johan. Een beveiliger begeleidt me naar buiten. “Het is hier makkelijker om binnen dan buiten te komen…”, vertelt Sabine.

Bel met wethouder Mariëlle Vavier. Bereid iets later op de avond met gemeentesecretaris Ilma Merx de agenda voor van de collegevergadering van morgen en woon via MS Teams een korte ingelaste vergadering van het Veiligheidsberaad bij.