Maandag 15 februari

De nieuwe week begint een stuk minder koud dan de vorige. Het dooit al een paar graden als ik vanochtend vroeg mijn wandeling maak. Sinds de sneeuw vorige week zondag is gevallen is de wandeling niet zo moeilijk geweest. Moet voorzichtig zijn, het is her en der spekglad.

Op het Stadhuis volgt het wekelijkse ‘secaba’overleg met een aantal naaste medewerkers. Vanwege het weer – code rood is aangekondigd – vindt de wekelijkse vergadering van de lokale driehoek digitaal plaats. Districtschef Anil van de politie brengt ons op de hoogte van de actualiteit van het afgelopen weekeinde. Woon aansluitend, in mijn rol als (mede)voorzitter van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de vergaderingen bij van het bestuurlijk kernteam ‘Investeren in de regio’ en van het dagelijks bestuur van de MRDH. De adviseurs Sjoukje en Gert-Jan sluiten aan.

Aan het begin van de middag heb ik een vergadering van de staf Veiligheid. Zit onderweg naar Utrecht als voorzitter van de VNG de (digitale) vergadering voor van de bestuurlijke klankbordgroep COVID-19. In de Statenzaal van het provinciehuis aan de Archimedeslaan vindt de vergadering plaats van het Veiligheidsberaad.  Gebruik na afloop het avondeten in het provinciehuis met een paar ambtgenoten en koppel terug aan de directie van de Veiligheidsregio Haaglanden. Heb onderweg (telefonisch) overleg met goede bekende Ingrid Thijssen, voorzitter van de ondernemersorganisatie VNO-NCW. In de loop van de avond, terug thuis, heb ik een online overleg met mijn ambtsopvolger Sharon Dijksma en haar gemeentesecretaris (Gabriëlle Haanen) en directeur OOV (Petra Nijmeijer). Onderwerp van het overleg is de tramaanslag in Utrecht op 18 maart 2019.