Maandag 16 januari

Kom kletsnat thuis van het heen en weer fietsen naar het zwembad. Nat door de stortregen wel te verstaan. Begin de week op het Stadhuis met het wekelijkse secaba (secretariaat, communicatie en bestuursadviseurs) overleg. Een vergadering van de staf Veiligheid volgt. Verwelkom nieuwe medewerker Thari Esser en zwaai Anneke Duijvenvoorde uit. Bedank haar voor de ondersteuning tijdens de staf- en gemeenteraadscommissievergaderingen. Anneke werkt per 1 februari bij de VNG. Zij gaat zich dus inzetten voor alle 342 Nederlandse gemeenten. Zit de vergadering van de wekelijkse driehoek voor. De hoofdofficier van Justitie stelt Marcel de Boer als zijn nieuwe beleidsadviseur voor. Heb een informeel bijpraatmoment met René van Kuilenburg (directeur Publiekszaken). Spreek met hem over de komende de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. De nieuwe Kieswet zorgt ervoor dat de gemeente Den Haag ook de verkiezingen voor de Eerste Kamer voor Nederlanders in het buitenland organiseert. De voorbereidingen zijn in volle gang. Groet Freek Jonkman die vandaag begint als medewerker bij Kabinetszaken.

Ontvang Inge van Prooijen. Inge is geboren en getogen in Den Haag. Zij schreef het boek ‘Zonder angst’. Het verhaal speelt zich af in onze stad, met name in het stadsdeel Centrum en de wijken Zeeheldenkwartier en de Bomenbuurt. Ook de Haagse horeca komt aan bod: Gastropub Van Kinsbergen, Lapsang, Jamey Bennett en café de Bieb (vanaf 2023 Bar Bea). Spreek met Inge en haar schoonzus Elske en ontvang een allereerste exemplaar van Inge’s thillerdebuut. Inge is bereid het boek te signeren. Naast schrijver is Inge ook werkzaam bij een huisartsenpraktijk. Bijzonder. Wens haar veel succes (en plezier) bij de openbare lancering van haar boek op 19 januari bij Paagman Centrum Den Haag.

Loop aan het begin van de middag richting de raadzaal. Daar vindt op initiatief van klas 3TL van de Heldring Businessschool een politieke middag plaats.  

Leerlingen van de Heldring Businessschool willen in het kader van hun maatschappelijke diensttijd (‘Generatie aan zet‘) leerlingen van andere scholen de mogelijkheid geven om meer te leren over politiek en actuele Haagse thema’s die jongeren aangaan. Ook verzorgen zij zelf workshops onder leiding van experts van Het Debatbureau. Vandaag zijn leerlingen van het Roemer Visscher College te gast. Een aantal gemeenteraadsleden is aanwezig. Ze gaan met de leerlingen in verschillende workshops aan de slag. Goed initiatief om aan bij te dragen. Krijg na een kort openingswoord een fraaie stropdas als aandenken.

Het volgende onderwerp op mijn agenda is een werkbezoek aan het hoofdbureau van de politie aan de Burgemeester Patijnlaan. Het bezoek vindt plaats op uitnodiging van Chiu Man (eenheidsleiding politie Den Haag) en de secretaris van de regioburgemeester Marlies Koppers. Spreek met hem en een aantal zeer bevlogen specialisten over de vele uitdagingen die Den Haag kent als internationale stad van vrede en recht. Boeiend. Heb een telefonisch bilateraal overleg met de algemeen directeur van de VNG, Leonard Geluk.

Ontvang Marieke Hardeman en haar partner. Marieke trok me eind vorig jaar in Loosduinen aan mijn jasje. Ze wilde eens langskomen om te praten over een aantal zorgen en ‘een biertje’ drinken. Ontvang een alcoholvrij biertje. Ben blij dat ze ondanks haar gezondheidsuitdagingen is gekomen om mijn aandacht te vragen voor een aantal onderwerpen die haar aan het hart gaan. Wens haar alle goeds toe.

Aan het begin van de avond meteen door naar een bedankbijeenkomst voor jongerenwerkers, buurtvrijwilligers en politie in Sohbet Barbecue aan de Calandkade in Laak. De aanwezigen hebben zich de afgelopen periode ingezet om het WK en de jaarwisseling zo feestelijk en veilig mogelijk te laten verlopen. Bedank hen voor hun geweldige inzet. Helaas raakten ook enkele agenten uit Laak tijdens de jaarwisseling gewond. Wens hen via deze weg alle sterkte. Schuif aan tafel bij Andres en Mariska van het basisteam Laak, veiligheidsregisseur Bob en stadsdeeldirecteur Lawrence en eet een hapje mee. Maak een ronde langs zoveel mogelijk tafels om de vrijwilligers, handhavers en (wijk)agenten persoonlijk te bedanken.

Bezoek aansluitend wijkcentrum Bouwlust aan Eekhoornrade. Ga daar, samen met Marjolein Hoogland (plv. hoofdofficier van Justitie), Benjamin van Gelderen (sectorhoofd politie district Den Haag Zuid), wethouder Martijn Balster en Harm Benthem (stadsdeeldirecteur Escamp), in gesprek met bewoners van Laagveen en omgeving. Ook de teamchef van bureau Beresteinlaan, Gert-Jan van den Burg, en enkele wijkagenten zijn aanwezig. Een briefschrijver en andere bewoners vertellen over de impact van het steekincident eind december op de wijk. Ze informeren ons daarnaast over vele andere onderwerpen, waaronder het wonen in Bouwlust. Harm inventariseert samen met bewoners alle punten en gaat op zoek naar oplossingen voor de korte en lange(re) termijn. Wordt vervolgd.

Race terug naar het Stadhuis. Belegde afgelopen weekend een extra Fractievoorzittersoverleg (FVO) van de gemeenteraad. Het overleg vindt vanavond plaats. Spreken onder andere over de omgangsvormen tijdens commissie- en raadsvergaderingen. Op mijn werkkamer volgt aansluitend een overleg met de gemeentesecretaris. Wethouder Martijn Balster belt. Bel zelf uitvoerig met mijn zoon.