Maandag 17 mei

Om kwart voor één en even na één uur vannacht informeert Camille Michel (brandweer) mij telefonisch over een felle brand in de Weissenbruchstraat. Een gezin met een klein kindje moest met een hoogwerker van het dak worden gered. Het liep allemaal goed af, al zijn de winkel en de woning bijna volledig door de brand verwoest. Doe m’n ochtendwandeling in de miezer. Als ik even later op de fiets richting het Stadhuis rijd regent het stevig. Het is niet anders. Heb om acht uur telefonisch overleg met m’n Delftse ambtgenoot. Medewerkers van de technische dienst Moqbel en Mirek draaien op mijn werkkamer een paar nieuwe lampjes in. Ze doen het professioneel. Een van hen vertelt over zijn grootste liefhebberij: het vliegen met postduiven. Hij doet het al sinds zijn jeugd. Ben met het fenomeen bekend. Ook mijn inmiddels 84-jarige vader is vanaf zeer jonge leeftijd een enthousiaste duivenmelker. Dit alles geheel terzijde natuurlijk.

Vandaag beginnen de eindexamens voor middelbare scholieren. Dit jaar opnieuw onder bijzondere omstandigheden. Wens alle examenkandidaten veel succes. Heb om half negen het wekelijkse ‘secaba’-overleg. Extra vroeg dit keer omdat om negen uur een ingelaste (digitale) vergadering van het veiligheidsberaad plaatsvindt. In de raadzaal volgt een vergadering van de driehoek.

Ook is het IDAHOT: de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie. Wereldwijd wordt er aandacht gevraagd voor de sociale onwenselijkheid van discriminatie en geweld op grond van seksuele oriëntatie, genderidentiteit, expressie of geslachtskenmerken. Draag aan het eind van de ochtend op uitnodiging van Chargé d’ affaires van de Verenigde Staten, Marja Verloop, bij aan het ceremoniële hijsen van de Pride vlag en de Amerikaanse vlag bij de ambassade aan het John Adamspark.

Ontvang rond het middaguur, terug op het Stadhuis, een transgenderdas van de medewerkers Farid Djibet en Renate den Heijer van het medewerkersnetwerk Den Haag Queer. Zij zetten zich in om van Den Haag een queervriendelijke gemeente en organisatie te maken. Ben Farid en Renate en Brand Berghouwer en Nora Uitterlinden van het Transgender Netwerk Nederland zeer erkentelijk. Zal de das met trots dragen.

Zit in de collegekamer de vergadering van de staf veiligheid voor. Bel met raadsgriffier Merel van Hall (Utrecht) en met de Commissaris des Konings Jaap Smit. Praat bij met onze raadsgriffier Lilianne Blankwaard-Rombouts. Heb een (digitale) ingelaste bestuursvergadering van de VNG, gevolgd door een ‘bilateraal’ overleg met een paar naaste VNG-medewerkers (Eline, Sarah, Naut, Pieter, Luuk en Angela). Zit via MS Teams de vergadering voor van de gemeentelijke bestuurlijke klankbordgroep COVID-19. Heb telefonisch overleg met de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.

Geef aan het begin van de avond via MS Teams een interview aan Jeanneau van Beurden, eerstejaarsstudent van de Hogeschool Utrecht. Vraag hem naar zijn ambities (‘Ik wil graag in de TV-wereld werken’). Ga dan naar het Benoordenhout. Bezoek het jonge gezin dat vannacht door een brand is getroffen. Zij logeren bij de ouders van een van hen. Ook het andere ouderpaar is er. Ze vertellen hun verhaal. Wens ze alle goeds. Bezoek vervolgens op twee andere adressen drie buurtbewoners die 112 gebeld hebben en direct omwonenden zijn gaan waarschuwen en helpen. Bedank ze voor hun inzet. Bel met de jarige Rahman (zoon van Birol Kat), met politiechef Paul van Musscher en met Rombout Alkema (directie veiligheid). Praat ook langs telefonische weg bij met H.E. Hsin Hsin Chen van het Taipei Representative Office. Kijk later op de avond thuis naar het interview met Hare Majesteit Koningin Maxima, die vandaag 50 is geworden. Heb haar eerder vandaag met een filmpje gefeliciteerd.