Maandag 17 oktober

De maandag – het miezert – start vandaag als zovele. Neem op verzoek van Anne Hoogenboom een filmpje op met Fleur van communicatie voor het vijftigjarige centrum 16.22. Overleg met naaste medewerkers in het ‘secaba’ (de laatste voor Fleur en Sjoukje). De wekelijkse vergaderingen van de staf veiligheid en van de lokale driehoek volgen.

Zit aan het eind van de ochtend via MS-Teams de vergadering voor van het dagelijks bestuur van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Bespreek met een aantal naaste medewerkers en Wouter Brookman (adviseur gemeentesecretaris) een voorstel voor (hernieuwde) ontmoetingen van het college met en in onze acht stadsdelen. Zoeken met elkaar naar een meer creatieve invulling en formule voor het programma. Wordt vervolgd.

Stap ’s middags op de fiets voor een tocht met Jacob Snijders, adviseur van het wijkberaad Bezuidenhout. Komen elkaar regelmatig tegen. Spraken af een keertje op de fiets te stappen in ‘zijn’ wijk. Beginnen bij het speelterrein Spaarwaterveld. Ben onder de indruk van de betrokkenheid en inzet van de buurtbewoners bij de speeltuin en van het gras. Het ligt er prachtig groen bij. Fietsen vervolgens door staten en paden waar bewoners betrokken zijn geweest bij de inrichting en langs een aantal voorgenomen (bouw)projecten die onderdeel uitmaken van het Central Innovation District. Onderweg vertelt Jacob over de betrokkenheid, zorgen en inzet van de bewoners, maar ook over de geschiedenis van dit deel van Den Haag. Eindigen met een kopje koffie bij Het Pleidooi in de Adelheidstraat. Dank Jacob hartelijk voor de informatieve rondgang op de fiets tussen de regenbuien door.

Meteen door naar het Civil-Military Cooperation (CIMIC) aan de Brasserskade. Woon er in het Majoor Jan Linzel Complex (MJLC) een deel bij van de uitreiking van de vijfde individuele CIMIC Award. De directeur van het Civil-Military Cooperation Centre of Excellence (CCOE), kolonel Andreas Eckel, reikt de award uit aan de hooggeleerde Klaus Beckmann (Helmut Schmidt Universität)  Beckmann droeg bij aan de ontwikkeling en invoering van het Master of Arts studieprogramma Civil-Military Interaction. Dit studieprogramma is erop gericht toekomstig uitvoerend militair personeel voor te bereiden op het uitvoeren van commandofuncties op het gebied van civiel-militaire samenwerking in conflict- en crisisregio’s. Maak voor de ceremonie officieel begint informeel kennis met een aantal van de hooggeplaatste militairen uit verschillende landen en met Klaus Beckmann en zijn gezin en spreek enkele welkomstwoorden uit. Luitenant-kolonel Jan Smit doet me in- en uitgeleide.

CCOE CIMIC Award 2022

Neem, terug op het Stadhuis, een paar urgente thema’s door met kabinetschef Eline en woordvoerder Jan. Zit aan het eind van de middag in de raadzaal de vergadering voor van het zogeheten fractievoorzittersoverleg (FVO) van de gemeenteraad.

Ontvang aan het begin van de avond (vertegenwoordigers van) de organisatoren van vreugdevuren in Laak en Escamp. Onderteken de vergunningen waarover ik ga en reik de vergunningen uit. Race dan naar Utrecht. Woon er in provinciehuis het Veiligheidsberaad bij. Op weg naar binnen geef ik antwoord op een enkele vraag van politiek verslaggever Floor Bremer. Koppel terug naar de leden van de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Haaglanden. Bereid, onderweg terug via MS Teams, samen met gemeentesecretaris Ilma Merx de agenda van de collegevergadering van morgen voor.