Maandag 19 april

Ochtendwandel en ga iets vroeger dan gebruikelijk naar het Stadhuis. Bel met ‘keukenboer’ Gert van ‘t Land en met Robèr Willemsen (Koninklijke Horeca Nederland). Begin de werkweek met het wekelijkse ‘secaba’overleg met een aantal naaste medewerkers in de collegekamer. Een deel van de medewerkers sluit digitaal aan. Een kort digitaal overleg met chef kabinet Antoinet volgt. Begeef me naar de raadzaal voor een vergadering van de lokale driehoek. De vergadering van staf Veiligheid is vervolgens in de collegekamer. Bespreek met Marlies Koppers – zij is mijn secretaris in mijn rol als regioburgemeester van de politie-eenheid Den Haag – de agenda van de vergadering van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) die vanmiddag plaatsvindt.

Praat rond het middaguur via MS Teams samen met mijn Rotterdamse ambtgenoot Ahmed Aboutaleb bij met Jesse Klaver, de fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Onderwerp van gesprek is de kabinets(in)formatie. Meteen door naar Utrecht. Heb onderweg een overleg met Jessie Post, Stan Abma en Bert van Vijfeiken (alle drie van VNG International). Mijn adviseur Naut Kool vergezelt me. Jessie gaat met zwangerschapsverlof. Spreken een aantal lopende (internationale) dossiers en de prioriteiten daarbinnen door. Wens Jessie een goed verlof toe met veel rust (en vervolgens een beetje regelmaat en reinheid).

Woon ‘s middags in de Statenzaal van het Utrechtse provinciehuis aan de Archimedeslaan achtereenvolgens het vooroverleg van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) bij en daarna het LOVP zelve. Doe dat samen met mijn negen collega regioburgemeesters, de voorzitter van het College van procureurs-generaal, de minister van Veiligheid en Justitie en de korpschef van de Nationale politie sluit. Gebruik in de foyer het avondeten. Woon tenslotte de vergadering bij van het Veiligheidsberaad.

Daartoe schuiven nog vijftien ambtgenoten (of hun plaatsvervangers) aan en Pieter-Jaap Aalbersberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Ben in de loop van de avond terug thuis na een (eindeloze) vergaderdag. Bel met minister van Defensie Ank Bijleveld over een actualiteit.