Maandag 2 oktober

Fiets na m’n dagelijkse zwembeurt naar de Willemshof aan de Nassaulaan waar de VNG is gevestigd. Het is vanavond mijn laatste bestemming. Vandaar. Ben een beetje vroeg. Mag gelukkig naar binnen om een kopje koffie te drinken. Aardig. Een vriendelijke mevrouw biedt mij voor alle zekerheid een ‘bezoekerspas’ aan. Geestig. Reis door naar het Stadhuis. Begin met het ‘secaba-overleg’ met een aantal naaste medewerkers. Vergaderingen van de driehoek en de staf Veiligheid volgen. Gelet op de actualiteit is er voldoende te bespreken.

Ben aan het eind van de ochtend op uitnodiging van stichting Standbeeld Mahatma Gandhi aanwezig bij een conferentie ter gelegenheid van de Internationale Dag van Geweldloosheid. Deze vindt plaats in het academiegebouw van het Vredespaleis. Goede bekende Eric Niehe doet me in- en uitgeleide. Kan helaas niet de hele conferentie bijwonen. Beluister de toespraken van de Zuid-Afrikaanse ambassadeur Z.E. Vusi Madonsela en de commissaris van de Koning Jaap Smit. Spreek aansluitend de aanwezigen toe. Benadruk het belang van de rol die lokale overheden kunnen spelen bij het oplossen van sociale en politieke conflicten.

Ben rond het middaguur terug op het Stadhuis. In de hal – het Atrium – is het inmiddels een drukte van belang. Vandaag vindt voor de 5de keer Hâck The Hague plaats, een evenement waarbij ‘eerlijke hackers’ de computersystemen van de gemeente proberen binnen te komen. Zo wordt gecontroleerd hoe digitaal veilig de gemeente Den Haag is. Ziet er goed uit allemaal. De hackers zijn zeer geconcentreerd aan het werk.

Ontvang in de collegekamer de Tweede Kamerleden Hawre Rahimi (VVD), Hind Dekker-Abdulaziz (D66) en Barbara Kathmann (PvdA). Zij brengen een werkbezoek aan de G4-steden in het kader van de digitale veiligheid. Spreek de kamerleden kort toe. Sta onder andere stil bij het in december 2022 – nog in mijn functie als VNG-voorzitter – ondertekende bestuurlijk convenant digitale veiligheid Rijk-gemeenten en de drie daarin opgenomen systeemuitdagingen voor digitale veiligheid op lokaal niveau. Vanuit de G4-steden zijn experts aanwezig die de kamerleden informeren. Neem afscheid en begeef me richting de Kneuterdijk. Bel met directeur Veiligheid Herke Elbers en met gemeenteraadslid Rachid Guernaoui.

Maak aan de Kneuterdijk kennis met Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, en zijn medewerker communicatie en public affairs Roderick Reinalda. Bestuursadviseur Nathalie vergezelt me. Spreken over een aantal actuele thema’s. Zeer de moeite waard. Krijg na afloop een rondleiding door het prachtige pand (een voormalig bankgebouw).

Eén van de voorrechten van mijn werk.

Ontvang, terug op het Stadhuis, een Taiwanese delegatie die een bezoek aan Den Haag brengt in het kader van de The Hague Cyber Security Week 2023. De delegatie, die bestaat uit vertegenwoordigers van de Taiwanese overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, neemt vanaf morgen ook deel aan de ONE Conference in het World Forum. Spreek de delegatie, onder leiding van Astor Chuang van het Ministry of Digital Affairs, toe en wens hen een nuttig en plezierig verblijf in Den Haag.

Het Toussainthuis aan de Toussaintkade is mijn volgende bestemming. Woon daar een deel van de training bij van de raadscommissievoorzitters en plaatsvervangend raadsvoorzitters. Ada Odijk en Robert van der Riet verzorgen de training. De training is de investering qua aandacht en tijd meer dan waard. Drink na afloop op het buitenterras van het nabijgelegen BAR BEA aan de Veenkade een kopje koffie met raadsgriffier Lilianne Blankwaard.

Ben aan het eind van de middag weer terug op de Willemshof aan de Nassaulaan. Neem deel aan de denktank van Nederland2040: een toekomstbeeld. Onder leiding van Kees Kraaijeveld spreken we over het vervolg op mijn presentatie van het conceptbeeld afgelopen juni tijdens het VNG Jaarcongres in Groningen. Plenair verzorgt de algemeen directeur van de VNG Leonard Geluk een inleiding, waarna in afzonderlijke groepjes verder van gedachten wordt gewisseld. Spreek onder anderen met diezelfde Leonard, Aart Jan de Geus en Martin van Rijn over de concretisering van de door de denktank voorgestelde ‘grote vereenvoudiging’. Gebruiken er tussen de bedrijven door het avondeten. Praat gezellig bij met m’n voormalige woordvoerder Angela de Jong. Fiets in de loop van de avond – moe maar voldaan – richting huis. De inhoud van de tas uit het Stadhuis krijgt nog even mijn aandacht.