Maandag 21 augustus

Doe m’n zwembeurt en fiets vervolgens vanaf huis – het is mooi weer – naar het Stadhuis. Begin in de collegekamer met het wekelijkse overleg met een aantal naaste medewerkers van het secretariaat, communicatie, bestuursadvisering en kabinet (‘secaba’). Neem de agenda door met Pauline van het bestuurssecretariaat en met chef kabinet Eline. Ontvang in de vergadering van de driehoek directeur Natascha van Grinsven Admiraal en haar veiligheidsfunctionarissen van ADO Den Haag. De driehoek staat stil bij de eerste wedstrijd die inmiddels achter de rug is en bespreken enkele aandachtspunten die daaruit zijn voortgekomen. We spreken vertrouwen uit voor de toekomst en wensen het nieuwe team succes met de uitdagingen die ongetwijfeld nog op hun pad gaan komen. Overigens staat de driehoek in het teken van reguliere onderwerpen, zoals de demonstraties die deze week – veelvuldig – in Den Haag plaatsvinden.

Praat samen met directeur Veiligheid Herke Albers, schout-bij-nacht Ludger Brummelaar en Grootmeester van het Huis van Zijne Majesteit de Koning Chris Breedveld bij over de komende Prinsjesdag. Begroet goede bekende en hooggeleerde Anton van der Geld. Anton is werkzaam bij het BeNeLux-Universitair Centrum (B.U.C.), dat op 22 september een rondetafelconferentie organiseert in de raadzaal van het Stadhuis over ‘een duurzame samenleving en levende cultuur in het Koninkrijk’. Bespreken de opzet van de conferentie en de wijze waarop ik (ben zelf dan hoogstwaarschijnlijk in het buitenland) hier een bijdrage aan kan leveren.

Zit aan het begin van de middag de vergadering voor van de staf Veiligheid. Ontvang Christophe Bernasconi, de secretaris-generaal (SG) van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) – de oudste internationale organisatie van Den Haag.

Goed om over de prioriteiten van de SG te praten die recent voor een derde termijn is benoemd. Maak (nader) kennis met Jeroen van Hooff, de (nieuwe) CEO van de Jaarbeurs Utrecht. Hoor over de ontwikkelingen in Utrecht en hoe het gaat met beurzen en evenementen. Wens Jeroen veel succes. Wouter Koolmees, president-directeur van de NS, en Magdalena Piotrowska (regiodirecteur Zuid bij de NS) zijn mijn volgende gasten. Bespreek samen met wethouder Mariëlle Vavier de situatie rondom de stations in Den Haag. De (sociale) veiligheid staat in ons gesprek centraal. Wordt – gezamenlijk – vervolgd.

Heb in de werkkamer van wethouder Mobiliteit Robert van Asten een overleg over een herinrichting. Bespreken hoe dit de bereikbaarheid van de hulpdiensten niet in de weg zit. Bereid aan het eind van de middag samen met (dagvoorzitter) Astrid Feiter, gemeenteraadslid Hinke de Groot en raadsgriffier Lilianne Blankwaard de raadsconferentie voor die komende vrijdag plaatsvindt. Fiets aan het begin van de avond terug naar huis. Zet me aan de afhandeling van de stukken uit de loodgieterstassen van het Stadhuis. Zie vanaf m’n balkon een bijzondere lucht.

Woon in de loop van de avond via MS Teams de vergadering bij van de voorzitters binnen de netwerken van de VNG. De moeite waard.