Maandag 21 september

Begin de nieuwe week met een ochtendwandeling. Geniet van de eerste zonnestralen van de dag, maar voel ook al de herfstkou. Fiets onderweg naar het Stadhuis langs het Vredespaleis. Een icoon voor de stad van vrede en recht. Vandaag bestaan de Verenigde Naties 75 jaar. Feliciteer de VN, in mijn rol als voorzitter van de VNG en co-president van United Cities and Local Governments (UCLG). Pleit als steeds voor een structurele lokale-regionale-nationale dialoog. Ook lokale overheden dragen al decennia bij aan de waarden waar de VN voor staat. Doron Kurz (Pathé) belt. Heb op het stadhuis het wekelijks overleg met een aantal naaste medewerkers. Bestuursadviseur Esther Teunissen sluit voor het eerst aan bij het overleg. Een overleg met griffier Lilianne Blankwaard-Rombouts en gemeentesecretaris Ilma Merx volgt. De wekelijkse vergadering van de lokale driehoek vindt plaats in de raadzaal. Directeur Publieke Gezondheid Annette de Boer praat ons bij over het coronavirus. Dan verder met de ‘reguliere’ driehoek-agenda. Heb aansluitend een vergadering van de staf veiligheid. Haast me aan het eind van de ochtend naar de vergadering van de stuurgroep Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en het dagelijks bestuur van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) met m’n ambtgenoten Lies Spruit, Marja van Bijsterveldt, Bouke Arends, Jan Pieter Lokker, Liesbeth Spies, Pieter Verhoeve, Henri Lenferink en Cornelis Visser. Plaats van handeling is de Haagse Lobby op het stadhuis. Een première, was nooit eerder op deze tiende verdieping boven de bibliotheek.

Wens aan het begin van de middag aan de Cees Laseurlaan mevrouw Nauta van harte geluk met haar 100e verjaardag. De in voormalig Nederlands-Indië geboren eeuwelinge – haar vader en haar echtgenoot werkten bij de Shell – vertelt over de vele reizen die zij maakte en over haar dankbaarheid voor het mooie leven dat zij tot nu toe heeft gehad (‘Grootste trots zijn de twee achterkleinkinderen’).

Ontvang terug op het Stadhuis, samen met de wethouders Martijn Balster, Hilbert Bredemeijer, Bert van Alphen en Kavita Parbhudayal vertegenwoordigers van de huurdersraad en directies van de woningcorporaties Vestia, Haag Wonen en Staedion. Praten over leefbaarheid en woonoverlast en hoe corporaties en gemeente elkaar daarbij kunnen versterken.

Verwelkom auteur Theo Kralt op mijn werkkamer. Hij biedt mij het eerste exemplaar aan van de Engelse editie van het boek ‘Oriëntalistische schilderijen en Nederlandse portretten’ over de schilder Jean Baptiste Discart (1855-1940). Discart maakte oriëntalistische schilderijen in Tanger, Marokko en Parijs. Ook schilderde hij een groot aantal portretten van destijds bekende Nederlanders. Dit deed hij vooral in Den Haag. Hij woonde zelfs een aantal jaren op de Prinsegracht 73. Tijdens een uitstapje naar Edam-Volendam, waar ik mijn jeugd doorbracht, maakte Discart het schilderij van het ‘Volendams meisje’. Auteur Theo Kralt toont mij het origineel. Bijzonder om dit schilderij te mogen zien.

Neem dan afscheid van Hans de Boer. De afgelopen zes jaar was hij voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. In tijden van corona gebeurt dit in de vorm van een livestream interview (‘In de hoofdrol’) met Jort Kelder. Blijf achter mijn i-pad zitten. Zit als VNG-voorzitter de tweewekelijkse (online) vergadering voor van de bestuurlijke klankbord groep Corona. Ga aan het einde van de middag richting het Museum Sophiahof aan de Sophialaan. Museumdirecteur Reinier van Ooijen vangt me op. Was hier eerder in juli toen ik in vogelvlucht kennis maakte met een deel van de musea die Den Haag rijk is. Ben er vandaag op uitnodiging van Ilona barones van Voorst tot Voorst – née jonkvrouwe Van Nispen tot Sevenaar van de stichting Creatief Onderwijs.

Foto: Janiek Dam

Ontvang bij aankomst een oranje paraplu, bij dit zomerse weer te gebruiken als parasol. De paraplu is precies 1,5 meter breed – ook handig afstand te houden. Neem het eerste exemplaar van het boek ‘Van Stadhouder tot Koning’ in ontvangst. Vandaag is het precies 205 jaar geleden dat Koning Willem I werd ingehuldigd als vorst van het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden. De slotscène van het boek wordt opgevoerd als toneelstuk in de tuin van het Sophiahof – tussen de sinaasappelbomen.

Foto: Janiek Dam

Neem afscheid en spreek kort met Blauw Bloed over Den Haag als koninklijke residentie. Ontvang ‘s avonds terug op het Stadhuis in de raadzaal achttien vertegenwoordigers van allerlei religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Den Haag. Het is de eerste van drie kennismakingsbijeenkomsten.

Wil kennis maken (‘Weet u mij te vinden en weet u elkaar te vinden in tijden van spanning en onzekerheid?’) en verkennen wat er speelt binnen de gemeenschappen. Vind het belangrijk om iedereen fysiek te spreken. Komen daarom bijeen in de raadzaal. Zo kunnen wij (toch) voldoende afstand houden. Vanwege coronamaatregelen is de groep beperkt. Hoor zorgen over toenemende vormen van racisme en onverdraagzaamheid. Spreken over corona en dat het moeilijker is om mensen te bereiken. Spreken over samenwerking en gemeenschapszin. Neem afscheid en stap even na achten op de fiets. Terug thuis, belt VNG bestuurscollega en wethouder Peter Heijkoop (Dordrecht). Een lange dag zit er op.