Maandag 22 mei

Ga lekker zwemmen in het bad van Max Health Club aan de Klatteweg. Stap rond half acht op de fiets. Eindig vanavond in het provinciehuis, zet daarom daar m’n fiets neer. Ben een beetje vroeg, de bodes ontvangen me vriendelijk. Drink een kopje koffie in de hal. Inmiddels is kamerbewaarder Tuti er ook, ga met hem richting het Stadhuis. Heb onderweg via MS Teams een vergadering van het wekelijkse ‘sebaca’ overleg met naaste medewerkers. Wandel vanuit het Stadhuis naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Spreek op de achtste verdieping in de Aletta Jacobszaal tijdens het zogenaamde BOFV (bestuurlijk overleg financiële verhoudingen) met minister Hanke Bruins Slot en staatsecretaris Marnix van Rij als VNG-voorzitter over de benarde (structurele) financiële situatie van gemeenten en provincies. Doe dat samen IPO-voorzitter Jaap Smit. Wij zijn vergezeld door gedeputeerde Eddy van Hijum, wethouder Saskia Bruines (voorzitter van de VNG-commissie Financiën) en de algemeen directeur van de VNG, Leonard Geluk. Nog veel werk te doen.

Wandel terug naar het Stadhuis. Zit in de collegekamer de vergadering van de driehoek voor. Draag aan het eind de ochtend in de raadzaal bij aan de aftrap van het programma Democracity. Tijdens dit educatieve rollenspel, ontwikkeld door ProDemos (‘Huis voor democratie en rechtsstaat’), leren scholieren spelenderwijs hoe gemeentepolitiek werkt.
Voortaan komen op maandag en dinsdag leerlingen van basisscholen in Den Haag naar de raadzaal om hieraan mee te doen. Vandaag spelen leerlingen uit groep 8 van het Kindcentrum Vroondaal het spel. Spreek de leerlingen toe en beantwoord de vragen die zij over het burgemeesterschap hebben. Goed om te weten dat een aantal van hen ooit de politiek in wil. Onderteken samen met Eric Stokkink (directeur van ProDemos) en de klassenvertegenwoordigers uit groep 8 – die namens alle kinderen in Den Haag hun handtekening zetten – de samenwerkingsovereenkomst.

Haast me terug naar de collegekamer. Zit de vergadering van de staf Veiligheid voor. Maak vervolgens (nader) kennis met de veiligheidsregisseurs. De afgelopen periode zijn een aantal nieuwe regisseurs gestart bij de directie Veiligheid. Charmaine van den Berg (Heemstraat), Sander Fresco (Segbroek), Max Reinders (Loosduinen), Aniek van Doezum (Scheveningen) en Dilara Çakir (Leidschenveen/Ypenburg en Jan Hendrikstraat) stellen zich voor. De ervaren collega’s Bob van Emmerik (Laak) en Nazli Tüzer (coördinator) zijn er ook. Door ziekte en vakantie kunnen helaas Floris Buijnink (Zuiderpark), Karima Tarift (Haagse Hout en Hoefkade) en Marcel Wolda (Beresteinlaan) niet bij de kennismaking aanwezig zijn. Aardige ontmoeting, spreken af een vervolgbijeenkomst te plannen.Bereid in de loop van de middag bij de VNG in de Willemshof aan de Nassaulaan samen met m’n woordvoerder Angela de Jong en tekstschrijver Renée Broekmeulen de hoofdlijnen voor de inhoud van een aantal toespraken voor. Begeef me aansluitend naar de nabijgelegen Egyptische residentie aan de Surinamestraat. Ambassadeur Z.E. Hatem Kamaleldin en zijn echtgenote Rania Abouelela ontvangen me allerhartelijkst. Droeg eerder dit jaar bij aan de heropening van de residentie. Het pand, waar Louis Couperus ooit heeft gewoond, is in volle glorie hersteld. Het ambassadeursechtpaar leidt me rond. Aanschouw nu bij daglicht de inrichting en de ornamenten. Ben bijvoorbeeld onder de indruk van de details in het glas-in-loodraam van de Haagse glazenier Eduard Willem Frederik Kerling sr. (1860-1923) dat uit 1903 dateert.
Drinken een kopje koffie, neem afscheid en ga naar de Schilderswijk. Heb ondertussen telefonisch overleg met de voorzitter van het presidium van de gemeenteraad Dennis Groenewold en met ambtgenoot Gerhard van den Top (Hilversum).

Begin rond vier uur op uitnodiging van de gemeenteraadsleden van DENK een wandeling rond en over het Oranjeplein. Bekijk de situatie met eigen ogen. De raadsleden Nur Icar en Adeel Mahmood en fractievertegenwoordiger Mohammed Ghay leiden me rond. Ook de politieagenten Henk (basisteam Hoefkade) en wijkagent Kelly sluiten aan. Spreek onderweg met bewoners en ondernemers. Het plein is groot, levendig en kinderrijk. De omgeving (deels) kwetsbaar. We gaan er samen mee aan de slag. Wordt vervolgd.

Neem aan het eind van de middag onderweg naar het provinciehuis samen met de gemeentesecretaris de agenda van de collegevergadering van morgenochtend door. Ben vanavond als VNG-voorzitter samen met Commissaris van de Koning Jaap Smit (voorzitter IPO) en Rogier van der Sande (voorzitter UWV) gastheer voor de jaarlijkse bestuursbijeenkomst met de belangrijkste vertegenwoordigers van onze drie verenigingen. Dit keer komen we samen in het fraai gerenoveerde Zuid-Hollandse provinciehuis. Een bijeenkomst in aanwezigheid van de bewindspersonen Aukje de Vries, Eric van der Burg, Christianne van der Wal en Hanke Bruins Slot. Laatstgenoemde spreekt ons toe, net als de hooggeleerde Karen van Oudenhoven – van der Zee, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (“Herstel van vertrouwen, wat is nodig om het tij te keren?”). Overhandig tussen de bedrijven door samen met Commissaris van de Koning in Noord-Holland en voorzitter van het Huis van de Nederlandse Provincies Arthur van Dijk het rapport ‘Van ad hoc naar vanzelfsprekend, hoe Nederlandse gemeenten en provincies inspelen op Europese integratie‘ aan minister Bruins Slot.
Het rapport geeft een breed beeld over hoe gemeenten en provincies omgaan met de voortschrijdende Europese integratie. Worden ontvangen in de Marnixpassage en gebruiken het avondeten in de grote evenementenzaal. Anouschka Laheij treedt op als voorzitter en Max van den Burg doet een poging ons te entertainen. Desalniettemin een plezierige, nuttige en sfeervolle bijeenkomst. Fiets naar huis. Moet, terug thuis, nog ff aan de bak. De inhoud van de loodgieterstas wacht.