Maandag 23 november

Begin de maandag met een wandeling door de buurt. Trap de werkweek op het Stadhuis af met het wekelijkse ‘secaba’overleg met een aantal naaste medewerkers. Een deel van de medewerkers sluit digitaal aan, maar de techniek werkt helaas niet mee. Loop naar de raadzaal voor het regionaal voorbereidend bestuurlijk overleg COVID-19. De vergadering van de lokale driehoek volgt. Youssef (politie) sluit aan voor de actualiteiten. Loop terug naar de collegekamer voor een vergadering van de staf veiligheid.

Zit rond het middaguur achtereenvolgens de vergaderingen voor van de stuurgroep van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum Den Haag en van het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) van de politie-eenheid Den Haag. Vergader in deze setting met ambtgenoten uit Zoetermeer, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Katwijk, Lisse en Delft. Ook de hoofdofficier van justitie, de (plv) politiechef en de Belastingdienst doen actief mee.

Bestuursadviseur Bernadette – op dit moment met ouderschapsverlof – komt langs met haar dochtertje Carlijn. Moeder en dochter maken het goed.  Suzanne van de Kerk wipt aan om een foto te maken in mijn werkkamer (‘Graag met ambtsketen’) ten behoeve van het Weekblad Elsevier.

Woon vanaf vier uur in de Statenzaal van het provinciehuis aan de Utrechtse Archimedeslaan eerst de vergaderingen bij van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP).

Vanaf zeven uur volgt de vergadering van het Veiligheidsberaad. Bel voorafgaand aan het veiligheidsberaad met directeur publieke gezondheid (DPG) Annette de Boer. Koppel na afloop terug aan diezelfde Annette, directeur veiligheidsregio Haaglanden Esther en directeur veiligheid Hans. Ambtgenoot Femke Halsema (Amsterdam) belt voor een korte nabeschouwing. Duik, terug thuis, ondanks het late tijdstip nog even in de stukken uit de Stadhuistas.