Maandag 24 april

Het is bar slecht weer als ik vanochtend vroeg op de fiets stap richting het zwembad. Terug is het weer niet veel beter. College en gemeenteraad zijn deze en volgende week met reces. Voor mij geldt dat niet echt (echt niet eigenlijk).

Bereid met de secretaris van de regioburgemeester van de politie-eenheid Den Haag, Marlies Knoppers, via MS Teams de vergaderingen voor van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) van vanmiddag. Fiets in de loop van de ochtend richting het Stadhuis. Het is stil in het Stadhuis. Praat bij met Pauline van het bestuurssecretariaat. Heb een kennismakingsgesprek met een mogelijke nieuwe medewerker bij het bestuurssecretariaat. Neem de actualiteit door met de gemeentesecretaris. De rest van de ochtend en een groot deel van de middag staat in het teken van de eerdergenoemde vergaderingen van het LOVP met de minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz en mijn negen collega-regioburgemeesters.


Plaats van handeling is de ‘Haagse Lobby’ op de tiende verdieping in ons Stadhuis. Krijgen na afloop van korpschef Henk van Essen de publicatie ‘In blauw licht, mee met de Nederlandse politie’ van Wouter Zaalberg ten geschenke.

Wandel aan het eind van de middag naar de Hugo de Grootzaal op de achtste verdieping van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Turfmarkt voor een vergadering van het Strategisch Beraad Veiligheid (SBV) met Hanke Bruins Slot en mijn ambtgenoten Sjoerd Potters (De Bilt), Peter Snijders (Zwolle), Lieke Sievers (Edam-Volendam) en Egbert Lichtenberg (Altena). Wandel na de bijeenkomst terug naar het Stadhuis. Ga naar de fietsenkelder en fiets naar huis. Werk ’s avonds aan de inhoud van de stukken uit de loodgieterstassen en bel met m’n moeder in Edam.