Maandag 24 januari

Stap in alle vroegte op de fiets voor mijn zwembeurt. Als ik na afloop naar buiten loop roept een enthousiaste mevrouw me toe: ‘Heeft u ooit het essay van Piet Gerbrandy gelezen over hoe heerlijk het is om ’s ochtends vroeg te gaan zwemmen?’.

‘ … Zwemmen is een geautomatiseerde handeling die, wanneer je haar eenmaal beheerst, in het motorisch geheugen wordt opgeslagen en die je, net als spreken, koken, fietsen en toonladders spelen, niet meer verleert, althans tot de definitieve onttakeling toeslaat. Het uitvoeren van dergelijke handelingen is iets vertrouwds waarbij je niet hoeft na te denken, terwijl je toch de mogelijkheid hebt erop te reflecteren en het verloop ervan te beïnvloeden. De relatieve gelijkvormigheid van al die zinnen, stappen en zwemslagen impliceert echter dat je tijdens het verwezenlijken ervan in een toestand van tijdloosheid terechtkomt, de beweging is een herhaling die leeftijd tot op zekere hoogte irrelevant maakt … Ik herken alle dames, mijn medezwemmers zijn overwegend van het vrouwelijk geslacht en al ruimschoots de helft des levens gepasseerd, aan hun billen. Zo nu en dan voegt zich een nieuweling in het selecte gezelschap, mogelijk in de hoop met lichaamsbeweging het verval nog wat op afstand te houden, geregeld blijkt een oudgediende niet meer te komen opdagen, ik denk dat ze wegblijven om ziek te worden en te sterven …’ (uit het essay ‘Grondwater‘ van Piet Gerbrandy, De Gids)

De maandag begint op het Stadhuis, zoals elke week, met het Secaba overleg in de collegekamer met naaste medewerkers van het secretariaat, kabinet en protocol, communicatie en bestuursadvisering. Een (digitale) vergadering van de lokale driehoek volgt. Politiechef Paul van Musscher is vandaag fysiek in de collegekamer aanwezig. Districtschef Anil praat ons bij over de actualiteiten van dit weekend. Neem aansluitend langs digitale weg de huisvestingsplannen van de politie-eenheid door.

Ontvang, samen met wethouder Saskia Bruines, Michelle Kames. Michelle is een van de vele jonge talenten die op het Haagse stadhuis rondlopen. Ze werd afgelopen week verkozen tot Jonge Ambtenaar van het Jaar 2022. Michelle is opgavemanager werken en ontmoeten bij de dienst Bedrijfsvoering en is met haar enthousiasme, lef en creativiteit een echte ambassadeur voor onze organisatie. Dat vond ook de jury, die haar na selectiegesprekken, opdrachten, pitches en video’s uitriep tot winnaar. Chapeau en dik verdiend. Bied haar namens alle collega’s een bloemetje aan.

Spreek via MS Teams met de acht stadsdeeldirecteuren over opkomstbevorderende maatregelen bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

Zit ’s middags de vergadering voor van de staf veiligheid. Werk mee aan een onderzoek van het IFV  over de rol van het veiligheidsberaad. Spreek daartoe met lector Menno van Duin en projectleider Jana Domrose. Mooie gedachtenwisseling. Neem deel aan de vergaderingen van de stuurgroep visie 2030 en van de gemeentelijke klankbordgroep, beiden van de VNG. Het is inmiddels avond. Ambtgenoot Bouke Arends (Westland) belt. Woon de vergadering van het veiligheidsberaad bij in het provinciehuis in Utrecht.

Gebruik er het avondeten. Zit aan tafel met m’n ambtgenoten van Leeuwarden en Eindhoven. Spreken over de versoepelingen die morgen aangekondigd zullen worden. ‘Het is nu mooi geweest’ is mijn advies en conclusie. Koppel na afloop de resultaten terug aan de directie van de veiligheidsregio Haaglanden. Bel met m’n ouders. Ze moeten morgen naar het ziekenhuis. M’n vader ondergaat een scan. Vandaar.