Maandag 24 juni

Het was warm vannacht en is het vanochtend vroeg nog steeds. Trek m’n zwembanen en heb, terug thuis, na de douche en de dagelijkse omkleedpartij om kwart over acht online de wekelijkse vergadering van de driehoek. De politie praat ons, zoals gebruikelijk, bij over de incidenten die dit weekend in de stad en regio zijn voorgevallen. Naast ‘terugkijken’ is de vergadering ook bedoeld om ‘vooruit te kijken’. Nemen daarvoor de lijst door van grotere evenementen en demonstraties die voor de komende weken zijn aangemeld. Overigens start vandaag de Haagse campagne ‘Af en toe’ met de boodschap ‘ook af en toe cocaïne gebruiken houdt criminaliteit in stand’. De campagne bestaat uit de website afentoe.nl, berichten op sociale media en digitale schermen en posters in horecazaken. Ik hoop dat velen van u er kennis van nemen, er acht op slaan en naar handelen. Heb ook al vroeg telefonisch overleg met gemeentesecretaris Ilma Merx.

De rest van de ochtend, de hele middag en een groot deel van de avond staan in het teken van de jaarlijkse (financiële) retraite van het college. Plaats van handeling is boven in de ‘Jacobzaal’ in Villa Ockenburg aan de Monsterseweg. Was zelf vele jaren lang portefeuillehouder financiën. De rode draad bij dit soort collegebesprekingen is altijd dat er meer plannen en wensen zijn dan (financiële) mogelijkheden. Het is een lange dag vol toelichtingen en afwegingen.

Gebruiken beneden het avondeten en vergaderen in het bovenzaaltje weer door tot in de loop van de avond. Wordt vervolgd. Praat tijdens een van de pauzes via MS Teams bij met een aantal naaste medewerkers (‘secaba’). Dat is nodig omdat de gebruikelijke maandagse overleggen zijn komen te vervallen en niet alles vanzelf goed gaat. To put it mildly.