De gemeenteraad en de wethouders hebben de komende twee weken reces. Voor mij geldt dit, gelet op de bijzondere momenten die ook deze periode kent (bijvoorbeeld net als rond de jaarwisseling), nauwelijks. Sla het zwemmen en wandelen vandaag over. Ben ruim voor achten bij de herdenking van ANZAC Day op begraafplaats Westduin. ANZAC Day is in Australië en Nieuw-Zeeland de jaarlijkse officiële gedenkdag voor alle inwoners die zijn omgekomen in oorlogen, conflicten en bij vredesmissies. Leg – net als de ambassadeurs van onder meer Australië, Nieuw-Zeeland, Turkije, Noorwegen, Canada, Ierland en België en hoge militaire vertegenwoordigers – een krans. Mazzel met het weer, na de herdenking gaat het regenen.

Op het Stadhuis begint de werkdag met het Secaba overleg. Bespreek met mijn naaste medewerkers de afgelopen en komende week, gevolgd door vergaderingen van de driehoek en de staf veiligheid. Neem rond het middaguur, in het bijzijn van Fleur en Evalien, een korte videoboodschap op voor de Dag van Europa (9 mei). Spreek met wethouder Saskia Bruines, Daan Rijnders, Vincent Hillen, Bernadette van der Wal, Eva Nieuwsma, Hans van der Vet en Marijn Fraanje over het thema digitale veiligheid. Heb telefonisch overleg met ambtgenoot Theo Weterings (Tilburg). Daarna bel ik met Karina Baarda-Verbaan om haar te vertellen dat zij Koninklijk is onderscheiden. Helaas kan zij morgen niet bij de Lintjesregen aanwezig zijn (“Ben met vakantie op Terschelling”). Reik haar op een later tijdstip de versierselen uit.

Ontvang in de loop van de middag de Bosnische voorzitter van het presidentschap Šefik Džaferović op het Stadhuis. De president is sinds 2018 (co)president van Bosnië en Herzegovina. Het land heeft een co-presidentschap met drie presidenten: één Bosniak, één Serviër en één Kroaat. De delegatie bestaat verder uit Z.E. Almir Šahović (ambassadeur van Bosnië-Herzegovina in Nederland), Aleksandar Dragičević (werkzaam op de ambassade), Damir Džanko (directeur van het kabinet van de president), Nedžma Džananović Miraščija (diplomatieke adviseur Europa) en Sanja Knežević (tolk). Spreken onder meer over het belang van internationaal recht en het voormalige Joegoslaviëtribunaal. Later sluiten docent Jan van Marle en de leerlingen Sha, Uri, Sophia, Avalon en Sasha van het Maris College aan. Zij vertellen over het uitwisselingsproject dat de school heeft met een school in Sarajevo. Ook overhandigen zij in een envelop wensen aan de president.

Wandel aansluitend naar het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een overleg met staatssecretaris Eric van der Burg. Doe dat samen met eerdergenoemde Theo en de vandaag jarige Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG. Neem ‘s avonds via MS Teams deel aan de vergadering van het veiligheidsberaad. Daarna volgt, ook via MS Teams, een overleg met de Commissaris van de Koning Jaap Smit en de voorzitters van de Zuid-Hollandse veiligheidsregio’s. Koppel na afloop terug aan de directie van de veiligheidsregio Haaglanden en aan gemeentesecretaris Ilma Merx.