Maandag 25 oktober

Fiets heen en weer naar het zwembad voor mijn zwembeurt. Het miezert onderweg. Begin op het stadhuis met een overleg met korpschef Henk van Essen. Ga aansluitend samen met Hans van der Vet (directeur veiligheid) richting de (tijdelijke behuizing van) de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg. Heb aldaar samen met de leden van de driehoek een (vervolg)gesprek met Kamervoorzitter Vera Bergkamp over de beveiliging in en rond het Tweede Kamergebouw.

Terug op het Stadhuis volgt in de collegekamer de wekelijkse vergadering van de lokale driehoek. Anil van de politie praat ons bij over de actualiteiten van afgelopen weekend. Na de driehoek volgt een vergadering van de staf veiligheid en het wekelijkse ‘secaba’ met naaste medewerkers. Spreek ’s middags met de gemeentesecretaris en de raadsgriffier en word bijgepraat over de laatste stand van zaken rondom het faillissement van de stichting Energieacademie.

Begeef me vervolgens naar het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Rijnstraat. Ieder jaar rapporteren steeds meer landen en lokale overheden over de voortgang van de implementatie van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (de Sustainable Development Goals) tijdens het jaarlijkse duurzaamheidscongres (High Level Political Forum) van de Verenigde Naties. Ook Nederland biedt volgend jaar een rapportage aan, een zogenaamde Voluntary National Review (VNR). Draag in de opnameruimte in de grote zaal samen met Sandra Pellegrom (nationaal coördinator SDG) bij aan de officiële aftrap van het traject waarbij de rapportage zal worden opgesteld. Doe dit namens de VNG.

Loop, terug op het stadhuis, samen met wethouder Robert van Asten en onze woordvoerders Jan en Marcel naar het Atrium. Ontvangen daar na toespraken van Olivier van de Post en Katja Scheffer een petitie voor een veiligere Benoordenhoutseweg uit handen van de jeugdige wijkbewoner Ziggy. Huisfotograaf van de Telegraaf René Oudshoorn legt één en ander vast.

Foto: Regio15

Praat op mijn werkkamer bij met de tekstschrijvers Ronald en Bas van de gemeente over enkele toespraken waarvoor extra persoonlijke input van mij nodig is. Een ingelast bestuurlijk overleg met wethouder Arjen Kapteijns en gemeentesecretaris Ilma Merx volgt. Praat ’s avonds, terug thuis, bij met oud-collega Annette Cornelisse. Heb telefonisch overleg met Commissaris van de Koning Jaap Smit en Hoofdofficier van Justitie Michiel Zwinkels. Na een duik in de inhoud van de loodgieterstas uit het Stadhuis volgt tenslotte via MS Teams een vergadering met de wethouders en VNG-collega’s Rutger Groot Wassink (Amsterdam) en Peter Heijkoop (Dordrecht).