Maandag 26 februari

Stap na mijn ‘werkdagelijkse’ zwembeurt op de fiets. Bemerk op het Stadhuis dat bijna iedereen weer terug is van het reces. Heb zelf niet veel van het reces bemerkt, maar dat geheel terzijde. Begin met het ‘secaba-overleg’ met naaste medewerkers. De vergaderingen van de staf Veiligheid en de driehoek volgen.

Wandel aan het eind van de ochtend vanuit het Stadhuis via de Turfmarkt naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. De rest van de ochtend en een groot gedeelte van de middag staan in het teken van het periodieke Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) met demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz en mijn negen collega-regioburgemeesters. In de Koninkrijk der Nederlanden-zaal op de 37e verdieping is het de laatste vergadering voor korpschef Henk van Essen. Hij neemt donderdag ‘bij ons’ in de Nieuwe Kerk aan het Spui afscheid. Krijgen na afloop de publicatie ‘Die ene melding, zeventig aangrijpende politieverhalen‘ van Wil Thijssen van hem ten geschenke. Aardig.


‘ … Moord, suïcides, roofovervallen, gijzelingen, dodelijke ongelukken, vrouwenhandel – de politie maakt het allemaal van dichtbij mee. In ‘Die ene melding’ vertellen politiemensen over het aangrijpende, ontroerende, soms grappige of juist gruwelijke incident dat hun altijd is bijgebleven.
Misdaadjournalist Wil Thijssen tekent hun belevenissen op, zoals het schrijnende verhaal van de agent die een woning doorzoekt na een gezinsmoord, van de ME’er die geen filter op haar gasmasker heeft als ze in traangaswolken vecht voor haar leven, van de politieman die op het centraal station in Amsterdam een terrorist neerschiet, het schietdrama in Alphen, de vuurwerkramp in Enschede of de helikoptervlucht van de piloot die als eerste het inferno van de Bijlmerramp aanschouwde. Politiemensen kunnen hun gevoelens goed scheiden van hun handelen, maar in dit boek tonen zij hun kwetsbaarheid en vertellen ze de indringende voorvallen tot in detail na. Het resultaat is een veelzijdig en persoonlijk beeld van het gewone, dagelijkse politiewerk, dat allesbehalve gewoon is, maar juist verbijsterend bijzonder …’


Kan na de lange zit gelukkig weer de benen strekken in de frisse lucht. Wandel richting de Schouwburgstraat. In een collegezaal van de Universiteit Leiden Campus Den Haag is deze week een training gaande van het NCTV. De deelnemers kregen lezingen over de theorie en basisprincipes binnen het thema crisisbeheersing en doorliepen een intensieve casus. Schuif op uitnodiging van Chris Vloedbeld en Siebrich Visser aan bij deze afsluitende dag. Spreek tijdens een vraaggesprek van zo’n vijf kwartier met de ‘studenten’ over de sleutelmomenten en belangrijkste taken die ik en andere burgemeesters hebben te vervullen tijdens een crisissituatie in hun gemeente. Zoals bij de vreselijke tramaanslag in Utrecht, volgende maand vijf jaar geleden. Doorloop met de studiegroep de diverse stadia van zo’n crisis. Van de onrust aan het begin tot het overzicht dat in loop van de dag ontstond met hulp van vele professionals – ter plekke en achter de schermen. Zal net als hen nooit vergeten hoe akelig stil de straten die maandagmiddag waren toen er nog werd gezocht naar de dader. Alsook de stille tocht die erop volgde als een vorm van collectieve omarming voor de nabestaanden. Heb veel geleerd van die dag en de nasleep van deze aanslag en benadruk bij de NTCV-studenten het belang van ’the human factor’: trainen en heldere communicatie zodat de belangrijkste informatie zo goed en snel mogelijk ‘landt’ bij wie ervan moeten weten.

Loop in de miezer terug naar het Stadhuis. Blik op mijn werkkamer op verzoek van Joost Lanshage (politie Utrecht) terug op de tramaanslag op het Oktoberplein op 18 maart 2019. Ditmaal in de vorm van een video-interview, de opname wordt verwerkt in een korte film van en voor de medewerkers van de politie Utrecht. Lois verzorgt de opname.

Fiets aan het eind van de middag naar huis. Kom droog over. Heb met aantal medewerkers via MS Teams een overleg ter voorbereiding van de raadscommissievergadering van komende woensdag.

Breng aan het begin van de avond met de medewerkers Maarten en Sabine een werkbezoek aan basisschool De Kleine Wereld aan de Van Ruysbroekstraat in Moerwijk-Noord. Veiligheidsregisseur Floris vangt ons op. Een aantal actieve bewoners en maatschappelijk werkers – van buitengewoon opsporingsambtenaren tot ‘community builder’ Saskia du Vin vanuit het stadsdeel – sluiten aan. Conciërge Peter leidt ons rond en vertelt over overlast en vandalisme op en rond het schoolplein. Maak met het gezelschap een wandeling door de wijk. Hoor en zie zaken die in orde zijn, maar ook zaken beter moeten in dit deel van Moerwijk. Goed te zien dat er geïnvesteerd is in een fraaie basisschool en in sportvoorzieningen.

Dank de buurtbouwers voor de tijd die ze hebben vrijgemaakt voor deze bijeenkomst en hun niet-aflatende inzet om het goed en gezellig te houden in deze wijk. Terug in de docentenkamer van de basisschool maken we concrete afspraken over de geagendeerde aandachtspunten. Hoop over twee maanden opnieuw langs te komen, maar dan overdag bij daglicht.