Maandag 26 september

Fiets heen en weer naar het zwembad. Begin op het Stadhuis de maandag traditiegetrouw met het Secaba overleg met een aantal naaste medewerkers. Zit via MS Teams vanuit de collegekamer een ingelaste vergadering van het FractieVoorzittersOverleg (FVO) van de gemeenteraad voor. Haast me daarna naar m’n werkkamer waar de vergadering van de Driehoek inmiddels informeel een aanvang heeft genomen. Neem in de nabijgelegen bestuursvleugel, onder het strenge toeziend oog van projectleider Saskia Fils, een filmpje op voor de Haagse kinderrechtenkrant die aan het eind van de maand uitkomt. Daniel en Max verzorgen de techniek. Neem ook een filmpje op voor de benefietbijeenkomst van World Child Cancer van vanavond. Kan er vanwege de ingelaste vergadering van de gemeenteraad niet bij aanwezig zijn.

Praat rond het middaguur bij met Johan van Renswoude.  Johan was mijn politiechef in de periode dat ik in Utrecht burgemeester was. Een topper is ie. Hebben een mooi gesprek over leven en werk en alles wat daarbij komt kijken. Mijn bewondering voor deze man blijft onverminderd groot.

Bijna de gehele middag staat in het teken van een (lange) vergadering van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) in de ‘Koninkrijk der Nederlandenzaal’ op de zesendertigste verdieping van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ambtgenoot Jeroen Dijsselbloem (Eindhoven) beleeft z’n premi√®re. Woon aansluitend het begin van de vergadering van het Strategisch Beraad Veiligheid (SBV) bij. Hol terug naar het Stadhuis. Avondeet snel iets op mijn werkkamer. Doe dat gezellig samen met m’n bestuursadviseur Bernadette. Zit vanaf zes uur de vergadering van de gemeenteraad voor. De gemeenteraad bespreekt het kersverse coalitieprogramma. Een lange zit. Ben rond twee uur ’s nachts thuis. Heb tussen de bedrijven door – raadslid en presidiumvoorzitter Chris van der Helm neemt het voorzitterschap dan even over – een paar keer telefonisch overleg met politiechef Paul van Musscher en m’n directeur Veiligheid Hans van der Vet. De actualiteit rond een demonstratie vergt dit