Maandag 27 maart

Stap op de fiets voor m’n bijna dagelijkse zwembeurt in het zwembad aan de Seinpoststraat. Via thuis ga ik richting de ‘campus’ van Shell Nederland aan de Carel van Bylandtlaan voor het afscheidsontbijt van de president-directeur Nederland, Marjan van Loon (“Wens je graag een prettige reis in jullie busje”).

Ontmoet veel goede bekenden, waaronder Ben van Beurden, Klaas Dijkhoff, Sybrand Haersma Buma, Jan Peter Balkenende, Onno Eichelsheim, Carolien Gehrels en Dorien Korsten. Harm Edens treedt op als dagvoorzitter. Verlaat de bijeenkomst na een vrolijk interview met het gezin Van Loon.

Zit op kantoor achtereenvolgens de vergaderingen van de driehoek, de staf veiligheid en een korte vergadering van het ‘secaba’ voor.

Praat rond het middaguur in De Basiliek aan de Korte Houtstraat bij met Representative Hsing-Hsing Chen van het Taipei Representative Office in the Netherlands. Political Director Louis Liu, secretary political affairs PoLiang Chen en Camilla van Kooten (kabinetszaken) sluiten aan.

Ontvang daarna Martijn Vroom. Martijn is sinds 6 maart 2023 burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Maken (nader) kennis in deze nieuwe rol (Martijn was tot voor kort werkzaam in Krimpen aan den IJssel). Verheug me op de voortzetting van de plezierige samenwerking.

Neem aansluitend met de gevolmachtigd minister van Curaçao Carlson Manuel een aantal actuele zaken door.

Heb aan het eind van de middag in de collegekamer een klankbordgesprek met drie leden van het presidium van de gemeenteraad en de raadsgriffier. Gesprek verloopt positief. Praat bij met de gemeentesecretaris en de raadsgriffier.

Spreek ten slotte aan het begin van de avond met de gemeenteraadsleden Marieke van Doorn en Leonie Gerritsen en de wethouders Saskia Bruines en Anne Mulder. Onderwerp van gesprek is om hoe de zienswijze van de gemeenteraad op de strategische agenda van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) te verwezenlijken. Wilma Verschoor en Maarten Beks zorgen voor de ambtelijke ondersteuning.

Bel later op de avond, terug thuis, met m’n dochter in Houten en Ab Schilder in Volendam. Besteed aandacht aan de stukken in de tassen van het Stadhuis.