Maandag 27 september

Fiets heen en weer naar het zwembad. Trek m’n baantjes. Fiets dan via huis en de Hooistraat richting het Stadhuis. Op kantoor is Wesley Toelen (kabinetszaken) m’n eerste onvoorziene gast. Hij meldt me als chef kabinet van de gemeente Westland aan de slag te gaan. Ben verrast, vooral blij verrast voor Wesley, maar Den Haag verliest een ervaren medewerker. Overigens begint de werkdag zoals bijna elke maandag met het Secaba overleg met naaste medewerkers. We blikken terug op de vorige week, en kijken vooruit op wat er komen gaat. Vervolgens zijn er vergaderingen van de staf veiligheid en van de driehoek met het OM en de politie. De vergadering van de driehoek vindt plaats in de collegekamer. Voor mij een première.

Sectorhoofd van politie René van Eck bericht ons over de actualiteit. Heb via MS Teams een bestuurlijk overleg met de wethouders Anne Mulder en Hilbert Bredemeijer. Race aan het eind van de ochtend naar het provinciehuis aan de Utrechtse Archimedeslaan. Bijna de gehele middag staat in het teken van vergaderingen van het LOVP (Landelijk Overleg Veiligheid en Politie) en van het SVB (Strategisch Beraad Veiligheid). Bel in een van de schorsingen met woordvoerder Jan Sinnige.

Reis in de stromende regen terug naar Den Haag. Ferd Grapperhaus belt. Bel zelf met m’n ouders. Heb rond vijf uur via MS Teams een ingelaste vergadering van het presidium van de gemeenteraad. Ontvang ’s avonds terug in Den Haag, Pascal, Danny en Michel. Zij zijn (samen met anderen) bouwers van het vreugdevuur van Duindorp. Kan de heren mededelen dat de evenementenvergunning voor het vreugdevuur is verleend en voldoet aan alle eisen. Duik, terug thuis, in de stukken uit de loodgieterstassen uit het Stadhuis en heb tenslotte via MS Teams, samen met algemeen directeur Leonard Geluk, een voorbereidend overleg in VNG-verband met de wethouders Peter Verheij (Dordrecht) en Rutger Groot Wassink (Amsterdam).