Maandag 28 juni

Ochtendwandel in de wijk. Heb op het Stadhuis, zoals iedere maandagmorgen, vergaderingen van het secaba-overleg, van de driehoek met politie en Openbaar Ministerie (met een presentatie over stadsdeel Segbroek door stadsdeeldirecteur Annette, de wijkagenten Monique en Erica en Bob van de directie veiligheid) en van de staf veiligheid. Praat aan het eind van de ochtend via MS Teams bij met de algemeen directeur van de VNG, Leonard Geluk. Bereid met de raadsgriffier de komende vergaderingen van het presidium en het fractievoorzittersoverleg van de gemeenteraad voor. Ontvang de ouders van Reneé, de Haagse rugbyspeelster die recent op zeer tragische wijze om het leven kwam. Emotievolle ontmoeting. Diep ademhalen en door.

Praat met actieve wijkbewoner Roos Padmos en Mendy van Veen (stadsdeeldirecteur Scheveningen) over de actualiteit. Spreek met de directeur-generaal van de veiligheidsdienst AIVD, Erik Akerboom. Maak (nader) kennis met Shanne van Elk en Frank van Deutekom van Omroep West. De journalisten werden onlangs in hun werk gehinderd en belaagd. Benadruk opnieuw dat journalisten in alle vrijheid hun werk moeten kunnen doen. Iedere vorm van intimidatie of geweld is uit den boze.

Zit aan het eind van de middag via MS Teams als VNG-voorzitter de vergadering voor van de Interbestuurlijke Klankgroep COVID19. Neem onderweg naar Utrecht deel aan de vergadering van het Strategisch Beraad Veiligheid (SBV) samen met de ministers Ferd Grapperhaus en Kajsa Ollongren. Om zeven uur begint de (hopelijk voorlopig) laatste wekelijkse vergadering van het Veiligheidsberaad in de Statenzaal van het Provinciehuis.

Heb, terug thuis, telefonisch overleg met Harry Wientjes (Rabobank Den Haag), bel m’n dochter in Houten en m’n ouders in Edam.