Maandag 28 maart

Ga lekker zwemmen, fiets daartoe heen en weer naar het zwembad. Geef, terug thuis, de planten in de potten op m’n balkons water. Bel, op het Stadhuis aangekomen, met raadsgriffier Lilianne Blankwaard. Heb, via MS-Teams, een overleg met Pieter-Jaap Aalbersberg van de NCTV. Doe dat samen met directeur openbare orde en veiligheid Hans van der Vet. Spreek mijn naaste medewerkers in het Secaba overleg, waarin we de afgelopen en komende week doornemen. Maak kennis met een mogelijk nieuwe medewerker op het bestuurssecretariaat en zit de vergadering voor van de wekelijkse staf veiligheid. Bereid met Marlies Koppers, secretaris van de regioburgemeester binnen de politie-eenheid Den Haag (dat ben ik dus) een vergadering voor van aanstaande donderdag. Praat bij met directeur internationaal Wim Jansen. Bel met m’n vader in Edam. Maak aan het begin van de middag, samen met tekstschrijver Ronald, kennis met Tim Damen en Angelique de Gier. Leuk gesprek.

Bereid tijdens een kort ingelast overleg samen met raadsgriffier Lilianne en gemeentesecretaris Ilma de twee raadsvergaderingen van deze week voor. Bespreek met tekstschrijver Bas de tekst van een column die binnenkort in het magazine Leven verschijnt.

Ontvang een zeer betrokken bewoner en spreek met hem over zijn visie op sport. Hij schreef mij hier eerder over. ‘Mijn uiteindelijke doel is kinderen aan het sporten te krijgen. Dat is zo belangrijk’. Mooi gesprek. Praat daarna bij met ambtsvoorganger Wim Deetman. Heb via MS-Teams een bilateraal overleg met Leonard Geluk (algemeen directeur VNG). Loop aan het eind van de middag naar de raadzaal voor een vergadering van het zogenaamde fractievoorzittersoverleg (FVO). Dit keer aangevuld met de lijsttrekkers van de twee nieuwe partijen die in de gemeenteraad zijn gekozen. Woon s’ avonds de jaarlijkse bestuursbijeenkomst van de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen bij in het Louwman Museum aan de Leidsestraatweg. Ben mede-gastheer van een aantal bewindspersonen, parlementariërs en talloze zakelijke partners van de gemeenten, provincies en waterschappen. Meije Gildemacher treedt op als presentator. Zit aan tafel ‘Smart’. Geen idee waarom, qua naam dan bedoel ik.