Maandag 29 maart

Ochtendwandel bij volle maan. Als ik op de fiets wil stappen blijkt m’n voorband lek. Pomp er een beetje lucht in en kan toch naar het Stadhuis. Aldaar gaat ie bijna meteen richting de fietsenmaker. Begin met het wekelijkse ‘secaba’-overleg met een aantal naaste medewerkers. Voor een deel van de medewerkers langs digitale weg. Spreek aansluitend met Wesley en Sandra (beiden van kabinetszaken) over de voorbereidingen voor de lintjesregen 2021. Tijdens de jaarlijkse lintjesregen ontvangen een aantal Haagse inwoners, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving, een Koninklijke onderscheiding. Dit gebeurt doorgaans op de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning (maandag 26 april).

Foto: Rijksoverheid

Loop naar de Raadzaal voor een vergadering van de lokale driehoek. Districtschef Anil (politie) informeert ons over de actualiteiten op het terrein van openbare orde en veiligheid. En dit keer maakt het stadsdeel Scheveningen thematisch onderdeel uit van de agenda. Zit hierna in de collegekamer de vergadering voor van de staf Veiligheid.

Maak kennis met de president van het Gerechtshof in Den Haag, Marieke Koek. Een aangenaam gesprek. Mijn half-jaarlijkse bila met Esther Lieben volgt aan het begin van de middag. Esther is de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Haaglanden. Als voorzitter van de veiligheidsregio is Esther voor mij een vaste sparringpartner. Heb telefonisch overleg met Leonard Geluk (VNG) en met de journalist Frits Westers. Maak (nader) kennis met de hooggeleerde Alanna O’Malley. Sinds augustus 2018 bekleedt zij de ‘Chair of UN Studies in Peace and Justice‘ aan de Universiteit Leiden. Deze leerstoel is onder anderen door de gemeente Den Haag in het leven geroepen om het werk van mijn ambtsvoorganger Jozias van Aartsen te eren. M’n band is geplakt. Fiets naar huis. Woon, terug thuis, een deel van de vergadering van de Bestuurlijke Klankbordgroep COVID-19 (passief) bij. Neem aan het eind van de middag actief deel aan de vergadering van het Veiligheidsberaad. Vandaag in digitale vorm via MS Teams. Het is lekker weer. Kan ‘s avonds nog heerlijk op mijn balkon zitten (werken). Lig al op bed als ambtgenoot Femke Halsema (Amsterdam) belt in verband met een gemeenschappelijke actualiteit.