Maandag 29 november

Fiets heen en weer naar het zwembad. Trek er m’n zwembaantjes. Begin op het Stadhuis met het wekelijks ‘Secaba’ overleg met naaste medewerkers. Zij nemen de afgelopen week en de komende afspraken van deze week met mij door. Gevolgd door een vergadering van de staf veiligheid en een (digitale) vergadering van de driehoek. Anil van de politie praat ons bij over de laatste actualiteiten. Gooi in verband met die actualiteiten m’n agenda om. Maak een beetje lucht voor extra overleg.

Ga aan het eind van de ochtend richting de Theresiastraat. Haal daar bij ondernemer Roy van der Hoogen van de Primera het Haags Matje. Niet het kapsel (dat is niet helemaal aan mij besteed) maar een deurmat, die inmiddels bij de deur van mijn werkkamer ligt. Origineel idee. Haal een broodje bij het nabijgelegen BLT. Aanrader.

Bel onderweg met de Commandant der Zeestrijdkrachten, Admiraal René Tas. Het bijzondere nieuws dat hij mij vertelt is ondertussen bekend geworden: een van de nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen van de Koninklijke Marine zal de naam ‘Zr. Ms. Scheveningen’ krijgen. Ook de andere vijf schepen krijgen een naam van een Nederlandse havenplaats: Vlissingen, IJmuiden, Harlingen, Delfzijl en Schiedam. De eerste zal in 2025 Den Helder binnenvaren. Bel ook met een zeer betrokken inwoner van Den Haag die mij vertelt over zijn trieste persoonlijke ervaringen tijdens de coronacrisis. Ben hem dankbaar voor het gesprek.

 

De gehele middag en een groot deel van de avond staan in het teken van vergaderingen. Eerst van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP). In het LOVP spreken de tien regioburgemeesters, de voorzitter van het College van procureurs-generaal en de minister van Veiligheid en Justitie, in aanwezigheid van de korpschef van de Nationale politie, over het beheer van en de taakuitvoering door de nationale politie. Dan volgt een vergadering in klein gezelschap van het Strategisch Beraad Veiligheid (SBV) met eerdergenoemde minister en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Anne Jet Plat informeert ons over het thema ‘Weerbaar bestuur’. Heb aan het begin van de avond een vergadering met de collega-voorzitters van het IPO en de Unie van Waterschappen. Gebruik het avondeten terwijl ik – inmiddels in het provinciehuis van Utrecht aangekomen – vergader met de VNG-collega’s en wethouders Peter Heijkoop (Dordrecht) en Rutger Groot Wassink (Amsterdam).  Woon tenslotte de vergadering bij van het Veiligheidsberaad waar ook de vijftien andere burgemeesters bij aanschuiven. Deze vergadering is live (alle andere genoemde vergaderingen waren digitaal).

Ga, ’s avonds laat terug in Den Haag, bijna meteen naar bed.