Maandag 3 juni

Moet na m’n zwembeurt bijna meteen door naar het Stadhuis. Zie, als ik naar m’n werkkamer loop, de jurken van verkrachte vrouwen aan de waslijnen (expositie ‘Thinking of you’ van Alketa Xhafa Mripa in het Atrium). Indrukwekkend.

Begin met de gebruikelijke vergaderingen op de maandagochtend van de staf Veiligheid, de driehoek en het ‘secaba’. De volgorde is vanochtend anders omdat ik rond elf uur in de collegekamer de president van Bosnië-Herzegovina, Z.E. Denis Bečirović, ontvang. De voorzitter van het presidentschap wordt vergezeld door ambassadeur H.E. Almir Šahović en de adviseurs van de andere twee presidenten van het voorzitterschap. Door de gebeurtenissen in het recente verleden is er een sterke verbondenheid tussen Den Haag en Bosnië en Herzegovina ontstaan. Onze medewerkers Europa Danijela Blagojevic en Tona Belderbos ondersteunen de contacten. Spreken over de actualiteit en over de komst van een monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van Srebrenica. Het Maris College heeft een uitwisseling met het Druga Gimnazijna in Sarajevo. De leerlingen Ege en Melodie vertellen over hun ervaringen in Sarajevo aan de hand van een brief en een gedicht. De ook aanwezige docenten Patty en Robert hopen dat het ooit mogelijk wordt leerlingen uit Sarajevo naar Den Haag te laten komen.

Gebruik samen met Simone de lunch bij en met het Egyptische ambassadeursechtpaar Z.E. Hatem Kamaleldin en Rania Abouelela. De locatie is de fraaie residentie aan de Surinamestraat (ooit het woonhuis van Louis Couperus). Plezierige ontmoeting. De ambassadeur vertrekt na de zomer uit Nederland.

De rest van de middag staat bijna helemaal in het teken van de crematie van Jan Bartels bij Bouwens aan de Uithoornse Noorddammerlaan. De bijeenkomst vindt ‘in besloten kring’ plaats, maar de belangstelling is overweldigend. Een steun in de rug voor Gerrie, Monique en Nino en de rest van de familie en vrienden van de bij leven al legendarische Amstelveense kapper.

Heb aan het eind van de middag, terug in Den Haag, via MS Teams een overleg met gemeentesecretaris Ilma Merx. Nemen de agenda van de collegevergadering van morgenochtend door. Woon ’s avonds een bewonersbijeenkomst bij. Stap daartoe op de fiets richting het World Forum. Vorige week werd bekend dat Den Haag volgend jaar juni de eervolle taak heeft gaststad te zijn voor de jaarlijkse NAVO-top. In dit kader vindt een informatiebijeenkomst plaats voor de omwonenden. Zij, en hun omgeving, zullen in aanloop naar en tijdens de top het meeste merken van deze internationale bijeenkomst. Er zijn allerlei vragen van omwonenden over de veiligheid in en de bereikbaarheid van de wijken eromheen. Heel begrijpelijk. Nog niet alle antwoorden zijn te geven, maar we gaan de komende maanden nog regelmatig met elkaar in gesprek. De opkomst vanavond is hoog. Ik ervaar de betrokkenheid als prettig. Sta na afloop een verslaggever van Omroep West te woord (West Vandaag).

Fiets naar huis en neem nog een aantal stukken door ter voorbereiding van de collegevergadering van morgenochtend.