Maandag 31 augustus

Wandel in de wijk. Het is maandag, dus start met het wekelijks overleg met een aantal naaste medewerkers. Kamerbewaarder Tuti stelt me Roy van de interne dienst voor. Dank Roy en zijn collega’s voor alle hulp en ondersteuning. Heb een voorbereidend Covid-overleg met onder anderen de DPG (directeur publieke gezondheid) en de plv. directeur van de VRH (Veiligheidsregio Haaglanden) in de raadzaal. Daarna driehoek in dezelfde raadzaal, waar Chiu Man en Anil Soerdjbalie aanschuiven namens de politie. Zij informeren de Hoofdofficier en mij over de actualiteit. Na afloop van de driehoek heb ik samen met directeur veiligheid Hans en afdelingshoofd Bart een vergadering van de staf veiligheid. Loopt uit. De vergadering van de staf bovenlokale netwerken, waarin G4 en VNG-zaken worden besproken, is ultrakort. Aan het eind van de ochtend heb ik een vergadering van de staf burgerzaken en een kort overleg met raadsgriffier Lilianne Blankwaard-Rombouts. Heb ‘s middags telefonisch overleg met Peter Noordanus, voorzitter van het Landelijk strategisch overleg aanpak ondermijning (LSOAO). Fiets richting de Weimarstraat en omgeving om me ter plaatse te laten informeren. Drink aan de Van Bylandtstraat bij Fleur’s een kopje koffie met de medewerkers Sophie en Bob (directie veiligheid). Zij leiden me vervolgens rond in het gebied. Fiets naar huis, fris me op en reis in de loop van de middag naar het provinciehuis aan de Archimedeslaan in Utrecht.

Zit langs digitale weg als VNG-voorzitter de vergadering voor van de bestuurlijke klankbordgroep corona. Er is op het provinciehuis voor (Surinaams) avondeten gezorgd. Lekker. Woon aansluitend de vergadering bij van het Veiligheidsberaad in de Statenzaal.

Praat na afloop bij met Utrechtse wethouder Klaas Verschuure en zijn vrouw Marisa. Ambtgenoot Pauline Bouvy-Koene belt. Ze heeft verdrietig nieuws dat morgen naar buiten komt. Duik, terug thuis, nog even in de stukken uit de stadhuistas.