Maandag 31 mei

Ochtendwandel in de wijk. Heb de eindinspectie van de bovenwoning die ik heb gekocht. Drink een kopje koffie met makelaar Vivianne aan de Van Boetzelaerlaan en bezoek notaris Sander Peters aan de Alexander Gogelweg. Hoop na de zomer mijn nieuwe behuizing te kunnen betrekken. Klim, terug thuis, in de telefoon met Dunea en Eneco in verband met meterstanden. Reis aan het eind de ochtend naar het provinciehuis van Utrecht aan de Archimedeslaan. Spreek vanuit zaaltje 4 (Vechtenzaal) via MS Teams samen met mijn aanwezige ambtgenoten van de G4 met CPB directeur Pieter Hasekamp. De middag staat voor het overige in het teken van een vergadering van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie in de Statenzaal. Hier spreken de tien regioburgemeesters, de voorzitter van het College van procureurs-generaal en de minister van Veiligheid en Justitie periodiek, in aanwezigheid van de korpschef van de Nationale politie, over het beheer van en de taakuitvoering door de nationale politie. Gebruik het avondeten in de foyer. Om zeven uur volgt de bijna wekelijkse vergadering van het Veiligheidsberaad

Daartoe voegen zich vijftien (plaatsvervangende) ambtgenoten bij ons. Bel tussen de bedrijven door met Melenie en Carola van het bestuurssecretariaat, met hoofd bestuursadvies Wilma Verschoor en met wethouder Kavita Parbhudayal. Koppel na afloop terug aan directeur VRH Esther Lieben, DPG Annet de Boer en mijn directeur Veiligheid Hans van der Vet. Sluit de maandag af met een bezoek aan voormalig Haags wethouder en burgemeester van Utrecht, Lien Vos-van Gortel. Laaf me aan haar kennis en ervaring.