Maandag 4 april

Fiets richting het Zwembad aan de Seinpoststraat. Het is druk in de zwembanen. Fiets terug in de miezer. Het is niet anders. Praat om half negen, via Teams, bij met Commissaris van de Koning Jaap Smit en de voorzitters van de veiligheidsregio’s in de provincie Zuid-Holland (Ahmed Aboutaleb is verhinderd). Neem, op het Stadhuis aangekomen, in de collegekamer de komende en afgelopen week door met mijn naaste medewerkers in het wekelijkse Secaba overleg, gevolgd door een vergadering van de driehoek met politie en OM. Benjamin neemt namens de politie de actualiteiten door. Aansluitend wipt aan het eind van de ochtend minister-president Mark Rutte aan. Praten informeel bij over veel wel en wee in het openbaar bestuur. Zowel lokaal, nationaal als internationaal.

Wandel aan het begin van de middag – met paraplu in de regen – naar de Haagse redactie van de NOS aan de Hofweg. Xander van der Wulp verwelkomt me en leidt me rond langs de burelen. Nemen op één van de mooiste plekken van Den Haag een videoboodschap op voor een komende markante gebeurtenis bij de NOS.

Praat, terug op mijn werkkamer, bij met goede bekende en hooggeleerde Roel in ’t Veld (‘Maakte als kind het bombardement op het Bezuidenhout mee’) en heb vervolgens een nadere kennismaking met Mayelinne De Lara (oprichter), Roy Lie Atjam (redacteur) en Chris Ronteltap (fotograaf) van het Diplomat Magazine. Word op de foto gezet voor een artikel dat in het najaar verschijnt. Spreken over evenementen voor de diplomatieke gemeenschap in de nabije toekomst.

Zit de vergadering van de staf veiligheid voor. Heb een overleg met wethouder Arjen Kapteijns. Woon de vergadering bij van de staf burgerzaken. In de loop van de middag volgt via MS-Teams een overleg met de voorzitters van het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen.

Loop tegen vijven naar de raadzaal. Woon een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de christelijke, islamitische, joodse, hindoeïstische en bahai gemeenschappen bij. Dit keer zijn ook vertegenwoordigers van de migranten- en internationale kerkgemeenschappen aanwezig. Dank de aanwezigen voor hun inzet voor mensen in de stad, in het bijzonder ouderen, jongeren en bewoners die het om wat voor reden ook moeilijk hebben. Spreken over de impact van corona en het verbinden van verschillende levensbeschouwelijke en religieuze gemeenschappen.

Bel uitvoerig met m’n – inmiddels hoogzwangere – dochter. Haast me dan naar de vergadering van het Veiligheidsberaad. Neem via MS-Teams deel. Koppel het besprokene na afloop terug aan de directie van de Veiligheidsregio Haaglanden. Rond negen uur ’s avonds volgt tenslotte een digitaal overleg met de leden van de onderhandelingsdelegatie van de VNG met het kabinet. Lange intensieve eerste dag van de week zit erop. Doe de tas en ga naar bed.