Maandag 4 oktober

Fiets heen en weer naar het zwembad. Op het Stadhuis begint de maandag, zoals elke week, met het Secaba overleg. Blik met naaste medewerkers terug op de vorige, en vooruit op de komende week. Een vergadering van de driehoek (gemeente, politie en OM) volgt in de collegekamer. Maak als voorzitter van de integriteitscommissie samen met de commissieleden Joan Leemhuis-Stout en Kitty Nooy en onderzoeker Ronald van der Mark in het Babylonhotel aan de Bezuidenhoutseweg (nader) kennis met de kandidaat die in de vacature Van Alphen gekandideerd is voor het wethouderschap door GroenLinks. Beleidsadviseur Esther Teunissen doet ons in- en uitgeleide.

Woon, terug op het stadhuis, via MS Teams de vergadering bij van de staf bovenlokale netwerken. Neem met hoofd bestuurlijke en juridische zaken Peter van Toor en manager juridische zaken Maarten Schenk een aantal actuele onderwerpen door.

Bereid met raadsgriffier Lilianne Blankwaard de vergaderingen van het Presidium van de gemeenteraad en het fractievoorzittersoverleg van morgen voor. Ontvang vervolgens op m’n werkkamer de nieuwe Ambassadeur van Duitsland, H.E. Cyrill Nunn voor een kennismakingsgesprek. Na onze ontmoeting afgelopen donderdag bij de opening van Art The Hague in de Fokkerterminal, volgt nu de ‘officiële’ kennismaking. Praten bij over (inter)nationale onderwerpen en kijken er naar uit elkaar vaker te ontmoeten in de stad.

Voer een klik-gesprek met een kandidaat voor een ambtelijke functie bij de gemeente Den Haag en begeef me aansluitend naar het kantoor van het Verbond van Verzekeraars aan de Bordewijklaan.  Neem op uitnodiging van directeur Richard Weurding deel aan een webinar ter gelegenheid van het Jaarevent 2021. Het thema van de zogeheten Haagse tafel is ‘Hoe komt Nederland veerkrachtig uit de crisis? Bewonder in de fraaie hal van het pand de emaille reclameborden van allerlei verzekeringsmaatschappijen van weleer.

Begroet op de zevende verdieping mijn gesprekspartners Tuur Elzinga (voorzitter FNV) en Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW). Hebben een geanimeerd gesprek met elkaar over onder andere de energietransitie, het klimaat, de woningmarkt, de coronacrisis en het nieuwe regeerakkoord.

Neem afscheid en rijd naar het Utrechtse provinciehuis. Gebruik er het avondeten en woon in de commissiekamer samen met Ilona Kalksma een bijeenkomst bij met de voorzitters van de stuurgroepen van de tien RIEC’s (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) en het LIEC (Landelijk Informatie- en Expertise Centrum) onder voorzitterschap van Bertine Steenbergen over de aanpak van georganiseerde criminaliteit.