Maandag 5 juli

Fiets in alle vroegte heen en weer naar mijn nieuwe huis. Praat bij met huisschilder Ab. Fiets via mijn appartement en een frisse douche richting Stadhuis. Kamerbewaarder Tuti is vanochtend maar even geweest, zijn tweede vaccinatie is hem slecht bekomen. Wens hem beterschap. Begin met het wekelijkse ‘secaba’-overleg met een aantal naaste medewerkers. Een deel sluit langs digitale weg aan. Loop naar de Raadzaal voor een vergadering van de lokale driehoek. Waldo de Boer en René van Eck van de politie informeren ons over de actualiteit. Zit daarna in de collegekamer de vergadering voor van de staf veiligheid. Maak kennis met vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap. Het zijn Nathanja Abel, Dion Papilaja en Ton Louhenapessij. Politiechef Paul van Musscher schuift ook aan. Plezierig gesprek. Onderteken samen met wethouder Saskia Bruines en diezelfde Paul van Musscher het convenant ‘Digitale Veiligheid in de Wijk’. Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal cyberaanvallen op bedrijven en individuen toegenomen. Om inwoners en ondernemers weerbaarder te maken tegen cyberaanvallen heeft de gemeente in samenwerking met de Politie-eenheid Den Haag het project ‘Digitale Veiligheid in de Wijk’ vormgegeven. In het convenant staan de samenwerkingsafspraken vermeld. De beste manier om gedigitaliseerde criminaliteit aan te pakken, is door te voorkomen dat het plaatsvindt. Wilt u zich ook inzetten voor de digitale weerbaarheid van uw wijk, een training volgen of wilt u meer weten over het project? Stuur dan een email naar digitaalambassadeur@denhaag.nl. Maak inmiddels kennis met Vincent Stittelaar, accountmanager cybercrime en publiek-private samenwerking bij de politie.

Bel met garagehouder Jos Olman. Neem ‘s middags op mijn werkkamer twee video’s op: één op verzoek van Lex Rijkers Meinen om de geslaagden van het Maerlant Lyceum te feliciteren en één op verzoek van Astrid van Lieshout voor mensen die zich de afgelopen tijd in hebben gezet voor de campagne Den Haag tegen Corona. Ontvang Ciska Scheidel en Murat Yildirim. Daarna volgt een gesprek met Hans Buijtelaar, tot voor kort wethouder in Amersfoort.

Fardusa Esser overhandigt mij het kunstwerk dat hoort bij de Annie Brouwer-Korf Prijs. Afgelopen oktober mocht ik de prijs langs digitale weg in ontvangst nemen. De gemeente Utrecht wil met deze prijs personen, bedrijven, organisaties en projecten eren die bijdragen aan de acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTI-gemeenschap. Voel me zeer vereerd. Als wethouder diende ik onder anderen ‘onder’ Annie Brouwer-Korf, zij was van 1999 tot 2008 burgemeester van Utrecht. De vorige winnaar Menno van Pelt-Deen en onze beleidsadviseur emancipatie Bi van Guine zijn bij de overhandiging aanwezig.

Geef een (telefonisch) interview aan Edwin Venema voor een voorwoord in het boek ‘Overheid en Maatschappelijk Initiatief’ van de hooggeleerde Theo Schuyt. Angela de Jong (VNG) begeleidt het gesprek. Spreek samen met wethouder Hilbert Bredemeijer met Ronny Naftaniël, Robert Kiek en Michel Theeboom. Het zijn bestuursleden van de stichting Joods Erfgoed. Onderwerp van gesprek zijn de Stolpersteine in Den Haag. Stolpersteine, ook wel struikelstenen, zijn kleine gedenkstenen voor slachtoffers van vervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. De gedenkstenen, een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, worden in de stoep voor huizen gelegd van waaruit mensen weggevoerd zijn.

Neem aan het eind van de middag langs digitale weg deel aan een vooroverleg voor de vergadering van de Ministeriële Commissie Herstel Toeslagen morgenochtend. Ook via MS Teams bereid ik de vergadering van de gemeenteraadscommissie Bestuur op 7 juli voor met gemeentesecretaris Ilma Merx. Heb telefonisch overleg met Willem Post en vervolgens met Alanna O’Malley. De historica Alanna O’Malley is sinds 2018 bijzonder hoogleraar United Nations Studies: Peace and Justice aan de Universiteit Leiden en lector bij De Haagse Hogeschool van het gelijknamige lectoraat. De combinatie van leerstoel en lectoraat is ingesteld door de gemeente Den Haag ter ere van het werk van Jozias van Aartsen als voormalig burgemeester en minister van Buitenlandse Zaken. Stap op de fiets. Begeef me naar Haagsche Bluf. Gebruik er samen met minister Ferd Grapperhaus het avondeten bij Loetje. Zwaai onderweg naar woordvoerder Fleur. Een voorbijganger vertelt spontaan een grap (‘Hoe noem je domme dieven?…Malle Dieven!’).