Maandag 5 september

Ga zwemmen. Fiets naar huis en ga dan richting Stadhuis. Aldaar aangekomen stapt eerst de gemeentesecretaris mijn vrolijk versierde werkkamer binnen. Word, namens het college in de bloemetjes gezet. Aardig. De wekelijkse maandagvergaderdag begint met het ‘secaba’-overleg met naaste medewerkers. Krijg als verjaardagskadootje een mobiele telefoonhouder voor op mijn fiets. Helpt onderweg bij telefoontjes en bij routes. Trakteer. Begroet Eva ‘t Hart, die vandaag een dagje meeloopt.

Eva zit op de hogeschool Den Haag, loopt stage bij de gemeente en vertelde mij eerder dat zij graag burgemeester wil worden. Eens kijken of zij dat na een dagje meelopen nog steeds ziet zitten.

Meteen door met vergaderingen van de staf Veiligheid en van de driehoek. Anil van de politie praat ons bij over de (beperkte hoeveelheid) incidenten van afgelopen weekend. Begeef me dan naar de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg. Spreek daar rond het middaguur, in aanwezigheid van Hans en Rombout van de directie veiligheid, met Kamervoorzitter Vera Bergkamp en griffier Simone Roos. Nemen de actualiteit door en de voorbereidingen voor Prinsjesdag.

Ga snel naar De Tempel, waar aan de Prins Hendrikstraat de gemeentelijke afdeling archeologie gevestigd is. Laat op hun verzoek een foto maken ter ere van hun 40-jarig bestaan. Corien Bakker doet me in- en uitgeleide.

Praat, bij de VNG aan de Nassaulaan, bij met algemeen directeur Leonard Geluk en maak kennis met Kees Kraaijeveld en Dries Bartelink van de Argumentenfabriek. Breng vervolgens een bezoek aan de International Commission on Missing Persons (Internationale Commissie voor Vermiste Personen) aan de Koninginnegracht. Director-General Kathryne Bomberger, Director for Policy and Cooperation Andreas Kleiser en Communications Coordinator, Dima Babilli ontvangen me allerhartelijkst. Sacha Felix (directie Internationaal) vergezelt me, net als Eva natuurlijk.

De International Commission on Missing Persons (ICMP) is een internationale organisatie die werkt aan de problematiek van vermiste personen. Het ICMP heeft wereldwijd 140 medewerkers, waarvan 30 op het hoofdkantoor in Den Haag. Zij werd opgericht op 29 juni 1996, op initiatief van president Bill Clinton in de context van de G7-top in Lyon, om de leiding te nemen in een poging de 40.000 personen die vermist werden, als gevolg van het conflict in voormalig Joegoslavië, terug te vinden en te identificeren. De ICMP identificeerde inmiddels meer dan 70% van alle vermisten, waarvan meer dan 90% van de vermisten in Srebrenica. Sinds 2003 opereert ICMP wereldwijd, en momenteel ook in Oekraïne, met het mandaat om de samenwerking tussen overheden en andere instituties te versterken in het lokaliseren en identificeren van vermiste personen als gevolg van conflict, migratie, schendingen van mensenrechten, natuurrampen, criminaliteit en andere oorzaken. Bezoek het high-tech lab met nieuwe baanbrekende DNA-onderzoekstechnieken voor persoonsidentificatie. Het maakt Den Haag tot een expertisecentrum voor DNA-onderzoek. Ook het NFI profiteert ervan.

Ga in de loop van de middag naar Madurodam voor de jaarlijkse symbolische installatie van de burgemeester van Madurodam.  Woordvoerder Jan en kabinetschef Eline vergezellen mij. Bij de ingang wachten locoburgemeester Fedde en Tanja Dik (voorzitter van stichting Madurodam Kinderfonds) mij op. Burgemeester Henriëtte kan er helaas vanwege een schoolreis in Rome niet bij zijn. Dagvoorzitter Dorien Korsten heeft het programma strak in de hand. Elk college van Madurodam voert challenges uit met als thema’s duurzaamheid, democratie en vrijheid. Met filmpjes wordt hierop teruggeblikt. De nieuwe collegeleden verzorgen een pitch waarin zij vertellen voor welk thema zij zich in hun bestuursjaar willen inzetten. Beluister achtereenvolgens de pitches van Tygo, Chrystal, Wafaa, Mathilde, Alyssa, Tessel, Julia, Mees, Louka en Taimee. Stuk voor stuk goede en soms ook zeer persoonlijke verhalen. De medewerkers van Madurodam kiezen vervolgens de nieuwe burgemeester en locoburgemeester van Madurodam. Maak de nieuwe locoburgemeester (Mathilde) en nieuwe burgemeester (Mees) bekend en hang Mees het ambtsketen van Madurodam om. Het maken van een groepsfoto door fotograaf Alain de Kruijff van Studio Oostrum met het nieuwe college op de trap sluit de bijeenkomst af. Wens de collegeleden (en begeleider Elke Botje) veel succes toe dit jaar.

Aan het eind van de middag meteen door naar de tramtunnel aan het Spui. Directeur van de dienst Publiekszaken (DPZ) René van Kuilenburg begroet me. We lopen samen naar de backoffice van het HTM-kantoor(tje) dat in de tramtunnel is gevestigd. Binnen hebben zich een aantal genodigden verzameld om gezamenlijk stil te staan bij de ‘verjaardag van Den Haag’. In 1242 verblijft de toen vijftienjarige graaf Willem II in zijn huis in Den Haag en geeft er op 6 september een oorkonde uit. In de oorkonde valt te lezen dat Willems voogden (of zijn Vader Floris IV, dat is nooit helemaal duidelijk geworden) in ‘die Haga’ een huis hebben gebouwd dat in 1242 gereed was gekomen voor bewoning. Waarschijnlijk stond dat huis op de plaats waar nu de Ridderzaal staat. Het was in die tijd niets meer dan een omsloten bosterrein dat werd omschreven als ‘die Haghe’. In die oorkonde wordt voor de eerste keer Den Haag genoemd. Het Haags Gemeentearchief staat dit jaar voor de eerste keer stil bij ‘de verjaardag van Den Haag’ met een tentoonstelling in de Galerij. Dit naar aanleiding van een initiatief van de gemeenteraadsleden Fatima Faid (HSP) en Judith Klokkenburg (CU/SGP) en voormalig gemeenteraadslid Peter Bos (HSP). Zij dienden samen in 2021 met succes een motie in, met de strekking dat 6 september een datum is waarop aandacht voor het ontstaan van de stad niet mag ontbreken. Een mooi begin van een jaarlijkse traditie. Robin Butter leidt me rond. De moeite waard.

Foto’s: Martijn Beekman

Woon aansluitend aan het begin van de avond, in het stadsdeelkantoor aan het Slachthuisplein in Laak, samen met wethouders Martijn Balster en Hilbert Bredemeijer een bijeenkomst bij. Een aantal vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties Radilaak, Laakwartier Noord (Molenwijk), Spoorwijk, Wijkberaad Laak Centraal en Laakhavens schreven een brandbrief aan het gemeentebestuur. Over de brandbrief gaat de bijeenkomst. Herken veel van de voorbeelden en problemen die genoemd worden. Begrijp de zorgen goed. Geef tegelijk samen met de wethouders aan dat een aanpak om zaken te verbeteren een lange adem vergt. Nuttige bijeenkomst. Werk aan de winkel. Neem, terug op het Spui, afscheid van Eva. Zij is nog steeds enthousiast over het ambt van burgemeester … Woon in de collegekamer de vergadering bij het van het presidium van de gemeenteraad. Er is veel te bespreken. In de loop van de avond terug thuis werk ik aan de inhoud van de tassen uit het Stadhuis.