Maandag 7 juni

Ochtendwandel in de wijk. Fiets vervolgens naar mijn nieuwe woning om met huisschilder Ab de ‘dingen van de dag’ door te nemen. Fiets snel door naar het Stadhuis. Bewonder de nieuw beklede bank in mijn werkkamer. Praat bij met Melenie van het bestuurssecretariaat en heb bijna meteen daarna het wekelijkse ‘secaba’-overleg met een aantal naaste medewerkers. Een deel sluit langs digitale weg aan. Loop naar de Raadzaal voor een vergadering van de lokale driehoek. Districtschef Youssef informeert ons (voor de laatste keer – hij gaat naar de NCTV) over de actualiteiten. Zit in de collegekamer de vergadering voor van de staf veiligheid. Loop opnieuw naar de Raadzaal om de vergadering te leiden van de stuurgroep RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) en, als regioburgemeester, de vergadering van het dagelijks bestuur van het RBO (Regionaal Bestuurlijk Overleg) van de politie-eenheid Den Haag.

Ontvang ’s middags, samen met loco-burgemeester Kavita Parbudhayal, de ‘First Lady’ van Suriname Mellisa Santokhi-Seenacherry. Mellisa is vergezeld door Rob Bhoendie (advisor Diaspora investment). De grote Surinaamse gemeenschap in Den Haag kleurt de innigheid van de band met het land. Hoop het snel te kunnen bezoeken. Spreken onder andere over de volksgezondheidscrisis die zich op dit moment in Suriname voltrekt als gevolg van de coronapandemie. Inmiddels heeft de G4 financieel bijgedragen aan de aanschaf van medische materialen en medicijnen. Het eerste vliegtuig met hulpgoederen is afgelopen vrijdag vertrokken. Ontvang na afloop een handgemaakte juten omslag voor een notitieboekje met het wapen van Suriname erop: ‘Justitia, Pietas en Fides (gerechtigheid, vrede en trouw)’. Het zeilschip symboliseert de geschiedenis van Suriname, de palmboom staat voor het heden. De ster in de diamant staat voor de vijf continenten waar de inwoners van Suriname vandaan komen: overal ter wereld. Wens de first lady alle goeds en weet zeker dat zij en Suriname er niet alleen voor staan.

Praat bij met Peter van Toor over de juridische afwikkeling van het Stadsgewest Haaglanden. Zit via MS Teams een vergadering voor van de staf burgerzaken. Ombudsvrouw Addie Stehouwer en Jeugdombudsvrouw Yvette Nass zijn onze gasten.

Spreek via MS Teams met Vera Boekelman en Eveline Monrooij van de Universiteit Utrecht. Ze voeren een onderzoek uit in opdracht van VNG international. Onderwerp is het bewustzijn van de internationale dimensie bij, in en voor gemeentelijk beleid. Voor de gemeente Den Haag is het een belangrijk thema. Wij zijn een internationale stad met een internationale economie en bevolking. Hier kom je de hele wereld tegen. Meer dan 50 procent van de inwoners heeft een migratieachtergrond. Diversiteit zit in het Haagse DNA. De internationale organisaties zijn goed voor zo’n 40.000 banen. Allerlei lokale beleidsterreinen – van duurzaamheid en digitalisering tot inclusie en migratie – hebben een internationale component. Daarom is het belangrijk het lokale en internationale met elkaar te verbinden. Tona Belderbos (directie internationaal) vergezelt me. Praat ook via MS Teams bij met de algemeen directeur van de VNG Leonard Geluk en een paar naaste medewerkers van de VNG.

Bereid met de gemeenteraadsgriffier en gemeentesecretaris de vergaderingen voor van het presidium en het fractievoorzittersoverleg van morgen. Spreek samen met de gemeenteraadsgriffier met de lijsttrekker van de HaagseStadsPartij (HSP) Fatima Faid. Heb telefonisch overleg met ambtgenoot Bouke Arends (Westland) en met brandweercommandant Esther Lieben. Stap op de fiets richting het oude Stadhuis aan de Groenmarkt. Gebruik er samen met mijn ambtgenoten uit de G4 het avondeten met de Tweede Kamerleden Mark Rutte en Mark Harbers. Fiets naar huis en duik in de stukken uit de tassen van het Stadhuis.