Onthulling door Jan van Zanen kunstwerk project ‘Zien’,  16 mei 2022

 

Geachte Han van Gelder,

Geachte leden van de kunstcommissie,

Geachte Noor Stenfert Kroese, de artist in residence die het werk heeft gemaakt.

Beste aanwezigen,

Het werk dat we hier samen onthullen gaat over verbinding.

Verbinding tussen de wereld van het Rijk en de ambtenarij en de wereld van de Hagenaars en Hagenezen.

Die verbinding is er natuurlijk.

Omdat nogal wat rijksambtenaren ook inwoner van Den Haag zijn.

Omdat nogal wat inwoners van Den Haag trots zijn dat hun stad zetel is van regering, parlement en diplomatie.

Of omdat men direct of indirect zijn brood verdient aan de Haagse wereld van overheden en internationale organisaties.

Maar er is ook een kloof.

Een flink deel van onze inwoners heeft minder met de Rijksambtenarij en de overheid in het algemeen.

Hier geldt: beleid – of dat nu van het Rijk of de gemeente komt – is een ‘ver-van-ons-bed-show’ en voor de situatie in onze wijk maakt het allemaal niet veel uit.

Dat gevoel of zelfs het regelrechte wantrouwen, kunnen wij als overheden te vaak niet weerleggen met overtuigend resultaat van onze inspanningen.

Een recente brandbrief van wijkorganisaties in Laak herinnert daar pijnlijk aan.

Een gemeentelijk voorbeeld, ik weet het.

Maar bedenk daarbij dat inwoners de overheid als een geheel zien en we onszelf ook graag als één overheid aan burgers presenteren.

Dit vraagstuk is in de eerste plaats een opgave voor de regering en het nieuw te vormen college van B&W van Den Haag. Maar we kunnen daarnaast ook werken aan wederzijds begrip en elkaar aanspreken.

Door als overheden onze keuzes en dilemma’s beter met bewoners en bedrijven te delen.

Door burgerschap te vragen in participatie en respectvol samenleven.

Dat begrip en aanspreken, begint bij elkaar zien en kennen.

Dit kunstwerk van Noor Stenfert Kroese is haar bijdrage aan dat proces.

En niet alleen haar bijdrage.

De robotarm die zij hier op het plein installeerde heeft vorige week tal van portretten getekend.

Portretten van ambtenaren en passanten, Hagenaars en Hagenezen, in glas geëtst.

Het zijn de bouwstenen van het werk.

Het werk dat wij nu gaan onthullen.