Vrijdag 11 november

Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg bestaat binnenkort 20 jaar.
Ga daarvoor op de foto bij de skatebaan aan de Zoetermeerse Rijweg naast jongerencentrum ‘t Plekkie. Fotograaf Jeffrey Grouwstra maakt foto’s voor de graffiti-muurschildering.


De foto zal worden opgenomen in een jubileumboek ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan. Draag met een voorwoord aan het boek bij. Neem maandag 23 januari het allereerste exemplaar van het boek in ontvangst in de Haagse Tramtunnel.


Als Jeffrey klaar is ga ik nog ff op het nabijgelegen kleurrijke mozaïekbankje zitten.

Neem via MS Teams deel aan een vergadering van de bestuurlijke stuurgroep actieplan Scheveningen samen met de wethouders Saskia Bruines en Anne Mulder. Praat in het Utrechtse Orloff bij met oud-collega en algemeen directeur Nederland van BPD/Bouwfonds Harm Janssen. Zwaai naar eigenaar Martijn Cools. Wandel rond het middaguur naar de Rechtbank aan de Korte Nieuwstraat. Neem met de ‘sector financiën’ – inmiddels de oude hap – Bram Trouwborst, Piet Bos, Henri Schuurmans en Paul Schriek de actualiteit door. Uitbater Hans Pieters is er ook. Meteen terug naar Den Haag. Praat vanuit mijn werkkamer op het Stadhuis via MS Teams samen met plaatsvervangend bestuursadviseur Lars bij met directeur publiekszaken René van Kuilenburg. Zit via hetzelfde MS Teams een vergadering voor met de voorzitters (of hun plaatsvervangers) van de twaalf provinciale afdelingen binnen de VNG. Bereiden de najaars-ALV voor van 2 december aanstaande.

Loop aan het eind van de middag naar de raadzaal. Woon op uitnodiging van voorzitter Tiemen Brill een bijeenkomst bij van de Vereniging van Oud Gemeenteraadsleden. In verband met het overlijden van mijn vader (op 5 juni jl.) ging een eerdere ontmoeting met de vereniging helaas niet door. Gelukkig lukt het dit keer wel. Maak bij binnenkomst kennis met bijna alle aanwezige voormalige raadsleden, wethouders en één gemeentesecretaris. Groet raadsgriffier Lilianne Blankwaard en spreek de aanwezigen toe over mijn eerste indrukken als burgemeester van deze stad.

Draag tenslotte bij aan de uitreiking van de Piet Vink-prijs. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een Haags project of initiatief dat de saamhorigheid vergroot tussen groepen mensen en/of organisaties in onze stad. Niels Hunck van de stichting Bewonersorganisatie Leidschenveen neemt de prijs in ontvangst. 

De stichting heeft ‘de huiskamer van Leidschenveen’ weten te behouden. Tijdens de coronacrisis had de huiskamer het moeilijk, maar sinds begin dit jaar kunnen wijkbewoners weer dagelijks terecht voor vele activiteiten: biljarten, bridgen, klaverjassen of gezellig samen koffiedrinken. Zo’n vijftig vaste vrijwilligers maken dit mogelijk. Mooi initiatief en een terechte winnaar. Ben er een keer met veel plezier op bezoek geweest. Heb met eigen ogen kunnen zien hoe succesvol het initiatief is. Maak na afloop nader kennis met een aantal voormalige stadsbestuurderen. De betrokkenheid bij en liefde voor de stad spat er nog steeds vanaf.

Neem, terug op mijn werkkamer, een videoboodschap op voor de ‘Mayors Summit Against Antisemitism’ die eind deze maand in Athene plaatsvindt. Lois van Nieuwenhoven verzorgt de opname. Bespreek met chef kabinet Eline een paar lopende dossiers. Ga later dan voorzien naar huis.