Vrijdag 11 september

Het wordt wat het weer betreft volgens mij een stralende dag. Laat de ochtendwandeling voor wat ie is. Sta desalniettemin bijtijds op om aan de inhoud van de stadhuistas te kunnen werken. Fiets even voor negenen langs De La Reyweg en de Melis Stokelaan richting het Bewonersbedrijf de Dreef in Vrederust voor een werkbezoek aan stadsdeel Escamp. In het kader van de kennismaking met de stad bezoek ik alle acht de stadsdelen. Stadsdeeldirecteur Harm Benthem begroet me bij aankomst. De gemeenteraadsleden Arjen Dubbelaar, Robin Smit en Frans van Hoijnck Papendrecht vergezellen me. Bij het eerste onderdeel van het bezoek is ook wethouder Martijn Balster aanwezig.

Spreek met bewoners die zowel hun zorgen als hun trots uitspreken over hun wijk. Marjolein, Silviana en wijkagent Ercan vertellen over hun project Vreedzame School, Vreedzame wijk. In het kader van dat project heeft Ercan voorgelezen op school. Heb veel bewondering voor de inzet van alle aanwezigen. Fiets richting Moerwijk, naar het Heeswijkplein. Maak kennis met bewoners en met vrijwilligers die zich inzetten voor de voedselbank en ‘Geloven in Moerwijk’. Neem na afloop een voucher in ontvangst voor (nog) een Toer de Moer op de fiets door de wijk en krijg een potje zelfgemaakte mangojam mee voor thuis en maak kennis met de eigenaar van de kapperszaak aan het plein.

Bij wijkwinkel Bij Betje in de Betje Wolffstraat vertelt Mariëlle van de Zwan over de activiteiten die daar worden georganiseerd. Spreek met een aantal van de bezoekers. Ondertussen maken de vrijwillige keukenprinsessen een heerlijke lunch voor de bewoners klaar.

Heb, terug op het Stadhuis, overleg met gemeentesecretaris Ilma Merx. Maak kennis met MRDH directeur Wim Hoogendoorn. Zit rond het middaguur een vergadering voor van het dagelijks bestuur van de MRDH in de collegekamer. Spring tenslotte op de fiets richting de VNG aan de Nassaulaan. Neem deel aan de halfjaarlijkse ‘hei-middag’ van het bestuur. Nemen aan het begin van de avond tijdens het eten afscheid van onze VNG-bestuurscollega’s Roel Cazemier, Boudewijn Revis en Ina Adema en luiden voormalig algemeen directeur Jantine Kriens uit. Heb tussen de bedrijven door telefonisch contact met gemeentesecretaris Ilma, raadsgriffier Lilianne en de fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad Frans de Graaf. Geef na afloop samen met mijn ambtgenoten Paul Depla (Breda), Ellen van Selm (Opsterland) en Koos Janssen (Zeist) namens de G40, de P10, de M50 en de G4 een online interview aan David Bremmer en Rob Sebes van het AD. Onderwerp: de financiële verhoudingen tussen de verschillende overheden in Nederland. Fiets naar huis. Het is weekend.