Vrijdag 13 januari

Ga zwemmen. Fiets naar huis (het stormt) en ga vervolgens meteen door richting stadhuis. Begin aldaar met het voorzitten van een vergadering van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden. Neem met Pauline van het bestuurssecretariaat en kabinetschef Eline een aantal agendazaken door. Ontvang op verzoek van raadslid Sebastiaan Kruis drie betrokken bewoners (Elly, Hans en Rocco) uit het Centrum. Wijkagent Casper en veiligheidsregisseur Bob zijn er bij. Spreken over een aantal overlast-gerelateerde onderwerpen. Wordt vervolgd.

Maak aan het eind van de ochtend (nader) kennis met Michiel Suijker, de landelijk voorzitter van de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD). Leuke vent.

Ontvang aan het begin van de middag de Amerikaanse ambassadeur H.E.  Shefali Razdan Duggal voor een uitvoerig vervolggesprek. Wij zijn vergezeld door onze medewerkers Shane Siegel (political affairs) en Camilla van Kooten (kabinetszaken). Zeer de moeite waard.

Ga in de loop van de middag naar huis. Heb een digitaal overleg met de gemeentesecretaris en de griffier van de gemeenteraad. Pleeg een aantal telefoontjes in verband met de (lokale) politieke actualiteit. Ontvang monteur Erik van Eneco voor het periodieke onderhoud aan de cv-ketel.

Woon vanaf vier uur ’s middags via Zoom een voorbespreking bij met een aantal Europese leden van de UCLG (United Cities and Local Governments), de wereldvereniging van gemeenten. Ben zelf lid van het bestuur van UCLG. De Europese leden zijn (ook) in een Europese vereniging van gemeenten verenigd: de CEMR. Fabrizio Rossi is de secretaris-generaal van CEMR. Hij zit de voorbespreking voor. Gunn Marit Helgesen (voorzitter van de Noorse vereniging van gemeenten en ook van CEMR), Carola Gunnarson (voorzitter van de Zweedse vereniging van gemeenten) en naaste medewerkers van de burgemeesters van Parijs, Barcelona en Soria (Spanje) nemen aan de voorbespreking deel. Spreken over de eerste online bestuursvergadering van het nieuwe bestuur van UCLG van aanstaande woensdag onder leiding van ambtgenoot Carolina Cosse (Montevideo). In die vergadering zal ik namens de VNG (en de Europese leden) een aantal politieke prioriteiten inbrengen. In de voorbespreking onderstrepen de deelnemers de inzet op duurzame ontwikkeling (via de Sustainable Development Goals), de rol van gemeenten in vredesbevordering en bij conflictoplossing, en benadrukken zij internationale samenwerking en solidariteit in het algemeen.

Werk aan het eind van de middag en een deel van de avond alvast aan de inhoud van de loodgieterstassen. Ontdoe ook de kerstboom in de woonkamer – inderdaad later dan gebruikelijk – van z’n versierselen. Bel in de loop van de avond met m’n moeder.