Vrijdag 14 januari

De wandeling schiet er helaas bij in. Zit om half negen de digitale vergadering voor van het Regionaal Beleidsteam (RBT). Spreek met m’n acht Haaglandse ambtgenoten, de leden van de veiligheidsdirectie en de Hoofdofficier van Justitie over de actualiteit inzake de coronapandemie. Besluiten in een brief aan de premier het kabinet te informeren over onze zorgen en opvattingen. Een vergadering van het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio volgt. Zit ook die vergadering voor. Haast me naar het Stadhuis. Spreek met ambtgenoot Foort van Oosten, wethouder Igor Bos en beleidsmedewerker Nina Maric (alle drie van Nissewaard) over de bereikbaarheid van Voorne-Putten. Nuttig gesprek. Neem op verzoek van Janneke Jager met communicatieadviseur Fleur een bijdrage (‘Ode aan de zorg’) op ten behoeve van de Dag van het Werkplezier op 25 januari aanstaande. Praat bij met goede bekende Dik de Boef. Dik is voorzitter van de overkoepelende organisatie van voormalige verzetsstrijders en slechtoffers in Nederland (COVVS). Spreken over de talloze personen en organisaties die zich bezighouden met de Tweede Wereldoorlog en hoe deze nog beter samen zijn te brengen. Zeer de moeite waard. Ontvang rond het middaguur Europarlementariër Malik Azmani.  Goed hem weer eens te zien en te spreken. Geef ’s middags aan fotograaf Lars van den Brink en stagiaire Isa Wolthuis gelegenheid een plaatje te schieten. Geef aansluitend een interview aan de journalisten Titia Ketelaar en Anne-Martijn van der Kaaden van het Handelsblad. Een podcast met Iris Verhulsdonk van hetzelfde dagblad volgt. Onderwerp: de (financiële) positie van gemeenten.

Carpool samen met woordvoerder Jan naar de Yp aan de Katschiplaan. Bel ondertussen met de algemeen directeur van de VNG, Leonard Geluk. Bij de Yp staan directeur veiligheid Hans en Stephan (chauffeur van de politiechef) me op te wachten. In de hal van de Yp zijn veel politievrouwen en -mannen samengekomen. Vertegenwoordigers van de politiebonden spreken ze toe tijdens de werkonderbreking. Beklim ook zelf de trap en doe na de politiechef mijn zegje.

Ben het, eerlijk gezegd, zeer met de actie eens. Er wordt in deze tijd veel gevraagd van de medewerkers van de politie, ze staan onder grote druk en er is weinig capaciteit. Ze verdienen steun en grote waardering. Begroet na afloop de voorzitters van de politiebonden Gerrit van de Kamp (ACP), Jan Struijs (NPB), Miriam Barendse (Equipe) en Xander Simonis (ANPV). Woon daarna in een van de grote zalen de briefing van de ME bij. De ME’ers zetten zich ook vanavond weer in om de persconferentie van het kabinet veilig te laten verlopen. Pelotonscommandant Jenny licht het plan van aanpak toe. Indrukwekkend om te zien. Spreek na afloop van de briefing met Algemeen Commandant Martine Dijkstra en neem met Jan en Hans de actualiteiten door. Keer dan aan het begin van de avond huiswaarts. Staatssecretaris Maarten van Ooijen belt, net als ambtgenoot Marja van Bijsterveldt (Delft) en Anja de Bruijn van de politie. Over verschillende onderwerpen. Ben op tijd thuis om de persconferentie van Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers te kunnen zien.