Vrijdag 16 april

Geniet van m’n wandeling in alle vroegte. Begin vandaag in de Surinamestraat bij de buste van Louis Couperus. Neem bij de buste de allernieuwste gedichtenbundel ‘Vlinderboom’ van Lija Hirsch in ontvangst. Vind het een eer. Lija schrijft veel over de (nasleep van de) oorlog en zingt ook Jiddische liederen. Ken Lija en haar gezin uit Amstelveen. Studeerde met haar echtgenoot Frans Hellendall aan de Vrije Universiteit (en zat met Frans in het college van B&W). Wesley (kabinetszaken) vergezelt me. Het is een korte, kleine en sobere plechtigheid in de buitenlucht in aanwezigheid van Lija’s twee beste vriendinnen en haar zonen. Citeer in mijn dankwoord het prachtige gedicht ‘Kiem’ (te vinden op bladzijde 32 van de bundel).

Ga door naar de Loosduinse Abdijkerk. Heb daar afgesproken met auteur Frans van Gaalen, stadsdeeldirecteur Mustapha el Boumeshouli en Leo Hartman, de rentmeester van de Abdijkerk. Buiten begroet de schoonmoeder van Marcel Paul (deze week mijn chauffeur) mij. Leuk om kennis te maken. Rentmeester Leo, dominee Wietske Verkuyl en koster Astrid van Veen leiden me rond door de Abdijkerk – het oudste gebouw van Den Haag. Steek in de kerk een kaarsje op en bewonder de consistoriekamer. Bij een kopje koffie vertelt Frans over de totstandkoming van de Facebookgroep ‘Geboren in Loosduinen’ en over de door hem geschreven boeken. Ontvang het boek ‘Platglas3’ (‘Het is de eerste van de tweede druk’) van Frans. ‘Platglas 3’ is een boek met 62 verhalen en meer dan 150 foto’s over de geschiedenis van het stadsdeel Loosduinen (dit keer oorlogsverhalen van Loosduiners). Krijg op weg naar buiten van Leo Hartman het boekje ‘Zeven en een halve eeuw Abdijkerk’ kado. Leuk en leerzaam bezoek.

Terug op het Stadhuis neem ik vanuit mijn werkkamer (digitaal) deel aan een bijeenkomst van de Alliantieraad Zuidwest. De wijken Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust die samen Zuidwest vormen, hebben op diverse vlakken extra aandacht nodig. Bewoners, vrijwilligers en professionals maken zich zorgen over de verloedering en het afglijden van de wijken door het achterblijven van investeringen. In deze wijken wonen ruim 70.000 inwoners en bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, gezondheid, veiligheid, werk en wonen loopt het stadsdeel achter bij de andere wijken in Den Haag. De woordvoerders van de allianties, Jet Bussemaker (Gezondheid & Vitaliteit), Mohamed Baba (Wonen & Leefomgeving), Sam Hermans (Onderwijs), Harry Wientjens (Werk & Economie), Marc Prins (Veiligheid & Leefbaarheid) en Charlie Ortega (Samenhang & Participatie) geven aan hoe het staat met de verschillende thema’s. Geef aansluitend aan Martin van Rijn, Bruno Bruins en Hans Borstlap (allen lid van de adviesraad), Bert van Delden (ministerie van Binnenlandse Zaken) en wethouder Zuidwest Martijn Balster gelegenheid om te reageren en weer nieuwe stappen mogelijk te maken. Aan de slag.

Ga aan het begin van de middag naar Midden-Delfland. Praat aan de Anna van Raesfeltstraat in Schipluiden in het raadhuis bij met mijn ambtgenoot Arnoud Rodenburg. Zie de raadzaal en een nabijgelegen kerk.

Meteen door naar Strand Noord op Scheveningen. Draag bij aan een filmopname ten behoeve van de Nationale Spelen 2021 van de Special Olympics (SONS2021). Deze spelen zijn het grootste multi-sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. Eigenlijk stond het evenement gepland voor 2020, maar de Spelen zijn nu officieel verplaatst naar 11-13 juni 2021 (als de maatregelen van het kabinet dat tegen die tijd ook toelaten). Brandweermedewerkers lopen met de ‘Flame of Hope’ door onze stad en eindigen bij het Sportcampus in het Zuiderpark waar zij het vuur voor de Special Olympics ontsteken. Ook maakt het projectteam filmopnames met een aantal topsporters, de G-sporters (=gehandicaptensporters), de mascottes Vuur en Vlam en de stichting Torchrun. Ter hoogte van de Pier begeleiden Annelies van der Knaap (beleidsmedewerker sport) en Eva de Koning (projectlid Special Olympics) G-sporter Tobi in zijn judo uniform en mij richting het strand. Tobi is 13 jaar oud en één van de ambassadeurs voor SONS2021. Op het strand vindt de opname plaats. Leggen aan het eind samen de eed af: ‘Ik ga voor de overwinning, maar door mijn inzet ben ik al winnaar’. Zonder jas maakt de wind op het strand het frisjes …

Praat, terug op het Stadhuis, aan het eind van de middag via MS Teams bij met de voorzitters van de veiligheidsregio’s in Zuid-Holland en commissaris van de Koning Jaap Smit. Wip aan bij Jeltje van Nieuwenhoven. Laaf me aan haar kennis over Den Haag, de lokale Haagse politiek in het bijzonder. Hebben een vrolijk gesprek. Wordt vervolgd. Ondertussen belt minister Fred Grapperhaus over een actualiteit. Fiets aan het begin van de avond een paar boodschappen in huis en bereid Simone een eenvoudige avondmaaltijd.