Vrijdag 18 december

Maak in alle vroegte een wandeling door de wijk. Begin even voor negenen met een crisisoefening op de achtste verdieping van de Yp aan de Katschiplaan. Onder leiding van Marco Zannoni van het COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) lopen we een aantal scenario’s door. Plaatsvervangend hoofdofficier Marjolein Hoogland, chef van de politie-eenheid Den Haag Paul van Musscher, directeur veiligheid Hans van der Vet en mijn woordvoerder Jan Sinnige nemen aan de sessie deel. Goed om te doen. Haaglanden heeft het weer net iets anders georganiseerd dan ik eerder in Utrecht en Amsterdam-Amstelland gewend was. Tussen de bedrijven door wipt goede bekende jhr. Charles Verheyen aan. Samen met Rianne Drooglever, Peter Uriot en Ronald Batema vormt hij de commissie die het zevende lustrum van mijn (oude) Rotaryclub Utrecht Kromme Rijn coronaproof luister geeft. Deed mee aan een wijnverkoop-actie waarvan de opbrengst ten goede komt aan het Stadshospice. Niemand minder dan Jeroen Hermkens voorzag de flessen van een fraai etiket.

Ga het tweede deel van de ochtend samen met Anouk (veiligheid) op werkbezoek bij politiebureau Scheveningen aan de Nieuwe Parklaan. Spreek met teamchef René Ravesteijn en zijn collega’s Eric Berkhout en John Stoffer. Kijken terug op hun ervaring in eerdere jaren en nemen de komende jaarwisseling door.

Aan het begin van de middag meteen door naar de Duinzichtkerk aan de Van Hogenhoucklaan.  Neem op uitnodiging van dominee Ad van Nieuwspoort deel aan zijn onlineserie ‘Tegengif‘. Eef Diekman zorgt voor de ontvangst, buurjongen Floris doet de opnames. Ad is de onlineserie ooit samen met mijn ambtgenoot Elbert Roest (Bloemendaal) begonnen tijdens de eerste coronagolf. Met de wekelijkse filmpjes wil de predikant mensen inspireren en bemoedigen. Spreek met hem over de eerste maanden als burgemeester van Den Haag en hoe belangrijk het is om in deze moeilijke periode in contact te blijven. Op afstand of digitaal. De onlineserie is van dat laatste een mooi voorbeeld. Steek aansluitend buiten op het voorplein van de kerk, geheel in de sfeer van de kerst, een kaarsje aan.

Maak, terug op het Stadhuis, (nader) kennis met Chiu Man (hoofd operatiën van de politie Den Haag). Ontvang Marco Merodio en Arthur van der Zee. Ze zijn beiden nauw betrokken bij Shopping Center Overvecht. De heren overhandigen me een fraai – blauwgekleurd – exemplaar van de Overvecht Munt. Een aardig gebaar. Praten bij.

Geef een interview aan studente Jildou de Vries. Jildou is in het kader van de master ‘Management van de publieke sector’ aan de Universiteit Leiden, bezig met haar afstudeerscriptie. Ze doet onderzoek naar de positie, bevoegdheden en rol van burgemeesters in de besluitvorming tijdens de coronacrisis. Zowel individueel als in het verband van de veiligheidsregio’s. Aardig gesprek over een actueel onderwerp.

Praat bij met Marina Cociancich van Eurojust en haar net uit Curacao teruggekeerde dochter Margherita. Begeef me richting de Bethlehemkerk aan de Laan van Meerdervoort. Draag, op uitnodiging van gemeenteraadslid Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP), bij aan de actie Wensboom vol licht. Wijkpredikant Bert Karel Foppen en vrijwilliger Pauline Toet verwelkomen me. Loop met dominee Foppen even het kerkgebouw in om er een blik op het interieur te kunnen werpen. Imposant. Voorzie buiten onder anderen samen met de dochters van Pieter, Anne-Jasmijn en Elodie, en de dochter van Pauline, Yaël, een kerstboom met sterren waar wensen op staan voor het nieuwe jaar. Schrijf zelf ook een wens natuurlijk. Na ons hangt buurtbewoonster Marianne Wijsman een kerstster in de boom. Cameraman Stefan van Kruiswijk maakt van het geheel een korte filmopname voor de kerkgemeente en de website Wensboom vol licht.

Spreek aan het eind van de middag, terug op het Stadhuis, met stedenbouwkundige en goede bekende Riek Bakker. Riek is op dit moment haar boek ‘De Ruimte van Riek’ aan het schrijven. Ben zeer benieuwd. Bel na afloop met oud-medewerker Ad Smits. Sluit de werkweek af met een online vergadering van de bestuurlijke stuurgroep programma Scheveningen – samen met de wethouders Saskia Bruines, Robert van Asten, Hilbert Bredemeijer en Anne Mulder. Goed om dit gezamenlijk te doen. Aan het begin van de avond volgt tenslotte een informeel (digitaal) kerstsamenzijn met een aantal naaste medewerkers. Chauffeur Tuti bedacht de vorm, kabinetsmedewerker Kevin hielp het uitvoeren. Top. Kijk terug op het jaar, zo vlak voor de feestdagen, en spreek mijn dank uit voor de steun, kritiek en advies in de eerste ruim vijf maanden in Den Haag. Wens iedereen fijne dagen toe. Voor de gemeenteraad en een groot aantal medewerkers begint nu het kerstreces. Fiets naar huis, bereid het avondeten (hutspot), zie het Haagse seniorenjournaal en kijk later op de avond naar de film Notting Hill op televisie. Heerlijk.