Vrijdag 18 september

Herstel mijn ochtendwandel ritme. Het weer is lekker fris onderweg. Ontvang op het stadhuis in alle vroegte goede bekende Ben Swagerman. Bespreek met Ilona Kalksma een vergadering van de stuurgroep RIEC Den Haag (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) voor. Bel met Directeur Publieke Gezondheid Annette de Boer. Praat bij met Marina Cociancich van Eurojust. Eurojust is een van de instellingen waardoor Den Haag bekend staat als internationale stad van vrede en recht. Maak kennis met Samira Bouchibti. Binnenkort verschijnt de tweede editie van haar handboek ‘Nederland is van ons allemaal’. Spreek samen met wethouder Saskia Bruines met Alexander Pechtold en Marc Unger over de renovatie van het Binnenhof en aan het begin van de middag met dezelfde wethouder met Fris van Bruggen en Marga de Jager van de raad van bestuur van de ANWB. Draag aan het begin van de middag op verzoek van Sophie Rijkenberg van de NTR bij aan een video-opname die te maken heeft met de decembermaand. Rein Peeters maakt de opname. Bel met m’n ouders in Edam, praat bij met gemeentesecretaris Ilma en race naar de Dragons’ Den van de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM). Tien organisaties, gemeenten en overheidsinstellingen haalden de tweede ronde. Zij krijgen vanmiddag de kans om hun verhaal voor een jury te pitchen. Zij maken deel uit van de shortlist van de verkiezing ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020’. Bewonder en beoordeel in de Stadstuin van de Werkspoorfabriek aan de Schaverijstraat als juryvoorzitter samen met mijn collega’s Mirco, Piet, Mark, Jan Herman en Arjen de pitches van de teams van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) (‘Mevrouw de Bruin’), de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) (‘Je bent een goede ruimer, of je bent het niet. Na ons komt niemand meer’)

de gemeente Groningen (‘Eigenzinnigheid’), de gemeente Meierijstad (‘Kracht van samen’), de GGD Amsterdam-Amstelland (‘Aan de deur kloppen’), Nederlandse Publieke Omroep (NPO) (‘Een van onze bakens in deze coronaperiode’), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) (‘Garage de bedoeling’), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (‘Een Zelfbewuste Bestuurs Organisatie’), de Veiligheidsregio Brabant-Noord (‘Bij ons begon de uitbraak. Van een puur rode naar een netwerkorganisatie’) en de Veiligheidsregio Limburg-Noord (‘Meest gezonde en veilige regio’). Maak tenslotte aan het begin van de avond, na een intensief juryberaad, de drie finalisten bekend. Het zijn de gemeente Groningen, de veiligheidsregio Limburg-Noord en de Sociale Verzekeringsbank. Op 5 november wordt één van de finalisten tijdens de Overheidsawards in de Ridderzaal, gekroond tot ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020’. Nick Toet, Leonore van Til, Yasmin de Fraiture en Myrthe Stijns van de VOM kunnen terugkijken op een prima Dragons’ Den. Neem afscheid en volg na afloop nauwlettend de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge op televisie. Informeer zoals afgesproken met mijn collega’s van de andere vijf veiligheidsregio’s om acht uur de gemeenteraad (en via mijn ambtgenoten de andere acht gemeenteraden in de regio Haaglanden) over de (aanvullende) coronamaatregelen. Sta Lot van Bree van Omroep West en Jan Willem Navis van het AD Den Haag te woord.

Foto: AD Den Haag

Kort gezegd komt het er op neer dat we alles op alles moeten zetten om een nieuwe lockdown te voorkomen. Pff. Wat een week.