Vrijdag 19 februari

Ochtendwandel in alle vroegte. Zelfs iets vroeger dan gebruikelijk. Ben om acht uur bij een testlocatie aan de Lange Lombartstraat. Begrijp namelijk dat ik vijf dagen geleden met iemand in contact ben geweest die positief is getest op corona. Besloot daarom zo snel mogelijk een test te laten doen. Heb op zich geen klachten, maar testen is en blijft belangrijk. Laat me testen. Een vriendelijke mevrouw neemt de test af. Het is niet echt prettig, maar snel voorbij.  Gelukkig is de uitslag negatief, al duurt het wachten – tot half vijf vanmiddag – lang … Verblijf tijdens het wachten op de testuitslag thuis op mijn werkkamer in ‘quarantaine’. Een aantal digitale afspraken kan doorgaan, andere moet ik helaas afzeggen. Het is niet anders.

Geef een telefonisch interview aan Irene Schoemakers voor de BDO Benchmark Nederlandse gemeenten. BDO heeft een analyse gemaakt van de verkiezingsprogramma’s. Spreek over de komende kabinetsperiode (accenten en struikelblokken), de benarde financiële positie van gemeenten, de regie op de regionalisering van de zorg, de wet decentrale overheden en het faciliteren van gemeenten bij het invullen van hun rol met betrekking tot het sociaal domein.

Bel met chef kabinet Antoinet de Haan, met wethouder Saskia Bruines, met beleidsadviseur Peter van Herwaarden en met Tolga Koklu van de politie. Ontvang een foto van het Kunstmuseum in verband met mijn bezoek het afgelopen weekend. Vanmiddag om 17.00 uur opent de tentoonstelling ‘Het gedroomde museum – Berlages meesterwerk’. In de tentoonstelling worden verhalen, foto’s en tekeningen van het museumgebouw zelve gedeeld. Een gebouw dat al sinds de opening geliefd is bij bezoekers, kunstenaars en architecten van over de hele wereld. Draag met plezier bij aan de opening. Krijg na afloop twee fraaie publicaties ten geschenke. ‘Berlage en een boef in het museum’, een kinderboek van Georgien Overwater en ‘Het gedroomde museum’ over de expositie zelve.

Deze week vinden de zogenaamde jaarlijkse heidagen van de wereldvereniging van gemeenten UCLG plaats (de ‘retreat’). Normaal gesproken is de retreat een belangrijk netwerkevenement aan het begin van het jaar, waar in werksessies van alles wordt besproken en uitgedacht. Nu is dat online. Neem in de loop van de middag vanuit mijn werkkamertje (inmiddels) thuis deel aan de vergadering van de Global Taskforce of local and regional governments. Dit is een overleg van alle grote internationale netwerken van lokale overheden over onze bijdragen aan de Sustainable Development Goals. Vraag aandacht voor blijvende inzet op internationale samenwerking tussen gemeenten, city diplomacy en vredesbevordering. Het zijn onderwerpen waar ook de VNG aan werkt. Een goede verbinding daartussen is belangrijk. Een ingelaste digitale vergadering van de lokale driehoek volgt aan het begin van de avond. Op de agenda onder meer de voorbereiding op een (mogelijke) demonstratie morgenmiddag. Wethouder Hilbert Bredemeijer belt.